Ninove 29 Mar 2020 - 20u49
Broken Clouds
4.91°C

Deurhangerscampagne levert beleidselementen op voor Open VLD

28 juni 2018
Deurhangerscampagne levert beleidselementen op voor Open VLD

NINOVE – De deurhangerscampagne was voor de plaatselijke Open VLD een interessante garing van gegevens over hoe de Ninovieter denkt over zijn stad en of gemeente. Belangrijke informatie die de partij zal opnemen in haar verkiezingsprogramma.

Deze bevraging en ook de jongerenenquête van Jong VLD leverden voor de partij interessante gegevens op.

Voorzitter Yves Evenepoel gaf een kort overzicht van de resultaten.

In het algemeen woont de Ninovieter graag in zijn stad of dorp. Hij/zij vindt wel dat het er niet meer zo netjes aan toegaat, er is een gebrek aan onderhoud en teveel zwerfvuil. Er is ook te weinig geïnvesteerd in voet- en fietspaden.

De Ninovieter voelt zich redelijk veilig. De meeste opmerkingen hieromtrent bevatten misnoegen met betrekking tot het verkeer. Men rijdt te snel, er is teveel sluipverkeer en overlast door vrachtwagens, er is ook het gebrek aan veilige fietspaden en fietsverbindingen van de dorpen naar de stad.

Hier en daar zijn ook opmerkingen genoteerd in verband met de vreemdelingenproblematiek: er zijn er teveel, het beleid is te laks, graag voorrang geven aan Belgen, de moskee moet weg. Maar er is eveneens een verzoek tot werk maken van een positieve integratie.

De leegstand in het winkelcentrum en het gebrek aan parkeergelegenheid (vooral gratis parking) is een ander heikel punt, net als de inspraakmogelijkheden voor de inwoners.

Alle resultaten met grafieken: https://ninove.openvld.be/

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons