Ninove 28 Feb 2020 - 12u44
Scattered Clouds
1.91°C

‘Uw Alternatief’ pleit voor integratiepact

16 juni 2018
‘Uw Alternatief’ pleit voor integratiepact

NINOVE – De nieuwe burgerbeweging ‘Uw Alternatief’ (UA) mengt zich in het debat rond immigratie, integratie van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond en de bouw van een moskee in Ninove.

“Een moskee verbieden is onmogelijk én onwenselijk” aldus UA in een persmededeling. “Dat kan niet op basis van de wetgeving en de vrijheid van godsdienst. De kiezer wijsmaken dat dit wel kan, is boerenbedrog. Diegene die uitgaat van het basisprincipe van neutraliteit, kan niet meegaan in een racistisch discours. Wij willen alle Ninovieters vertegenwoordigen, ongeacht hun huidskleur, religie, afkomst of sociale klasse.”

Maar er is meer nodig dan het volgen of aanbieden van lessen Nederlands, het instandhouden van een dialoog met de diverse groepen of administratieve begeleiding, vindt UA. “Wij pleiten voor een integratiepact tussen alle betrokkenen: de stad; het OCMW, scholen, werkgevers, sportclubs, culturele verenigingen. Zo moet de tewerkstellingsgraad bij bewoners met een migratieachtergrond dringend omhoog en de schooluitval even dringend omlaag.”

Een moskee kan hierin een centrale rol spelen. “Via grondig overleg met de betrokkenen kunnen we veel mensen bereiken, die anders te weinig contact hebben met de Vlaamse samenleving. Een dergelijke moskee moet veel meer zijn dan een gebedshuis en eerder fungeren als een buurthuis. Hij kan een essentiële schakel vormen tussen mensen, die elkaar totaal niet kennen. Dat kan door lokalen voor lessen Nederlands, opleidingen, stadsdiensten, arbeidskantoren.”

Op die manier kan de moskee een katalysator zijn voor ontmoeting, integratie en emancipatie. “Enkel zo verdient de moskee erkenning en ondersteuning.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons