Ninove 31 Mar 2020 - 16u12
Clear Sky
2.06°C

N-VA vraagt meer dan een ‘uitgestoken hand’

15 juni 2018
N-VA vraagt meer dan een ‘uitgestoken hand’

NINOVE – In de inmiddels ontwijde Theresiakerk had vrijdag 9 juni een ‘iftar’ (breken van de vasten) plaats. Voor de N-VA is dit een gelegenheid om haar standpunt in verband met inburgering van de moslimgemeenschap in Ninove nog eens te verduidelijken.

Op die iftar waren ook niet-moslims uitgenodigd. De Ninoofse moslimgemeenschap stak als het ware de hand uit naar anders- en niet-gelovigen. Alhoewel een aantal plaatselijke politici present waren, bleef de N-VA afwezig. “Niet dat we geen dialoog wensen, maar we hadden geen uitnodiging ontvangen”, aldus de N-VA-lijsttrekker Joost Arents. “We vinden de oprichting van het Islamitisch Cultureel Centrum een gemiste kans om echte integratie te bekomen. Al wat dit nieuwe centrum beweert te bieden is vandaag reeds aangeboden in onze stad. Ik denk aan taallessen, huiswerkbegeleiding en culturele ontmoetingsruimten. Alhoewel dit ICC beweert open te staan voor niet-moslims zie ik dit in de praktijk niet echt gebeuren.”

N-VA-gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche vult aan: “Als het de moslimgemeenschap menens is om in onze Vlaamse stad in te burgeren, zouden ze beter beginnen om meer deel te nemen aan ons verenigingsleven, Nederlands te leren via de bestaande initiatieven en respect op te brengen voor onze normen en waarden. Waar hun traditionele waarden en gebruiken in strijd zijn met onze wetten en fundamentele principes, moeten ze die wetten en principes zonder meer aanvaarden. Ik denk dan onder andere aan de gelijkheid van man en vrouw, het verbod op het onverdoofd slachten en zo meer. In de praktijk blijken respect en begrip vooral eenrichtingsverkeer te zijn.”

“We hopen dat de toekomst ons ongelijk geeft, maar de komst van dit ICC zien we niet als een positieve evolutie. Het volstaat immers niet om voor de schone schijn de hand uit te steken als men tegelijkertijd inzet op het uitbouwen van een gescheiden leefwereld met eigen infrastructuur en voorzieningen.” besluit N-VA-voorzitter Johan Soetaert.

 

Foto - Jacques De Kegel

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons