Ninove 28 Mar 2020 - 21u23
Clear Sky
12.57°C

Commentaar: stijgende kieskoorts

15 juni 2018
Commentaar: stijgende kieskoorts

NINOVE – Naarmate 14 oktober nadert, neemt ook bij de verschillende partijen de spanning toe. Iedereen wil zich graag zo positief mogelijk profileren om de kiezer van zijn/haar waarden te overtuigen. Niks mis mee, maar dat kan ook aanleiding geven tot wrijvingen en zelfs slagen onder de gordel, zoals we tijdens de gemeenteraad van eind mei mochten ondervinden.

Het leek een normale interpellatie te worden van Joost Arents (N-VA). “De rondzendbrief van september 2017 vraagt de gemeenten om bij het gebruik van gemeentelijke publicaties de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Ook het Agentschap Binnenlands Bestuur wijst er op de noodzakelijke omzichtigheid in acht te nemen. Een verstandig bestuur legt zichzelf dus eigen strenge regels op.”

En dus stelde hij zich vragen bij de timing van het initiatief met de BALBUS. “Dat soort nieuwe activiteiten is in strijd met de rondzendbrief. Is dat niet eerder een pre-electorale campagne?”

Insinuaties

Cultuurschepen Veerle Cosyns (CV&V-Samen), anders de quiétude zelve, reageerde als door een daas gestoken. “Wat u insinueert is erover: u zegt dat ik dit gebruik voor eigen propaganda. Vanaf 2012 hebben wij volop ingezet op de Ninoofse dorpen. De meeste initiatieven komen van de diensten zelf, ik verdedig deze binnen het schepencollege en zorg voor de middelen. Vorig jaar hadden wij de kans om de BIB-bus aan te kopen en nu willen we die gebruiken om zoveel mogelijk cultuur naar de dorpen te brengen. Die aanpak is niet uitzonderlijk. Wij werken de hele legislatuur al op die manier. Ik snap niet dat het hier om propaganda van mijn kant zou gaan. Wat is het verschil met andere projecten?”

“Dat je met die bus naar de dorpen trekt in een periode van precampagne”, repliceerde Arents.

“Dus u beschuldigt mij van een misbruik van middelen van de stad?” ging de schepen op haar colère verder. “Dat is echt kort door de bocht. De dienst Evenementen en Cultuur heeft al veel successen geboekt. Er zijn de afgelopen jaren heel wat zaken gebeurd en die moeten verder gaan. U wordt enkel gedreven door jaloezie. Als ik zes jaar bij alle activiteiten aanwezig ben geweest, mag ik dat toch ook op het einde!”

“Ik vraag gewoon om voorzichtig te zijn”, probeerde Arents wat te sussen.

”Die rondzendbrief was bedoeld om van de ministers een zeker kiesheid te vragen bij hun deelnames op het veld”, verduidelijkte gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD). “Het is dan ook aan elke schepen of burgemeester om zich de reflectie te maken of het kies is zich hier of daar te vertonen.”

Guy D’Haeseleer (Forza) maakte van deze opstoot van emoties gebruik om nog maar eens Ninofmedia te viseren: met de twee voeten vooruit en vol op de man, die zich niet kan verdedigen. Eerder had hij ook Jacques Timmermans (SP.A-Groen/Samen) al frontaal aangevallen in het dossier rond de parkeervakken in de Eichemstraat. “Hij heeft dat dossier tegengehouden. Geef mij anders een goede reden waarom dat dossier maanden is uitgesteld.” “Uw cinema is niet nodig”, repliceerde Timmermans, die de historiek van dit dossier uit de doeken deed. “En maak van een mug geen olifant.”

De volgende gemeenteraden zal het wellicht weer van dattum zijn. De meerderheidspartijen willen het koste wat het wil in de meerderheid blijven en de oppositie wil er op haar beurt deel van uitmaken. Forza Ninove legt voor zichzelf de lat bijzonder hoog door de absolute meerderheid te ambiëren. Guy D’Haeseleer weet ook dat hij anders nooit in een Ninoofse bestuursmeerderheid zal komen.

Ziektebeeld

  • Diagnose: kieskoorts (febris electionis).
  • Symptomen: toenemende agitatie en irritatie met na enkele maanden uitslag. Na 14 oktober kans op euforie of neerslachtigheid, afhankelijk van die uitslag.
  • Behandeling: verdwijnt spontaan, soms na het slikken van een (bittere) pil.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons