Ninove 03 Apr 2020 - 11u13
Few Clouds
6.28°C

Geen sociaal getto op Rechteroever

07 juni 2018
Geen sociaal getto op Rechteroever

NINOVE – Een interpellatie van Freddy Van Eeckhoudt (CD&V-Samen) aan de eigen bestuursmeerderheid: het gebeurt nog. Dit keer stelde hij zich vragen over de nabestemming van de site rond het gebouw Moeremans. Hij vreesde voor een sociaal getto, als men daar de geplande sociale woningen wil realiseren.

Het raadslid was nogal kregelig wegens de manier waarop hij van het kastje naar de muur was gestuurd bij zijn vraag naar inzage in het BPA Burchtdam. “Tijdens de informatievergaderingen en in het mailverkeer nadien over de invulling van de industriezone rond het gebouw Moeremans, heb ik kunnen vaststellen dat het stadsbestuur de concrete standpunten en eerder genomen beslissingen ontweek en zelfs verzweeg. Wees toch open naar de bevolking. Zoals het er nu naar uitziet, komen daar enkel sociale woningen bij. Liever zag ik een mix want het lijkt er meer en meer op dat de hele Rechteroever een sociaal getto wordt.”

Voortschrijdend inzicht

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD), bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, herinnerde aan de voorgeschiedenis van het ruimtelijk uitbreidingsplan aldaar. Het was een verhaal van voortschrijdend inzicht. “In tegenstelling tot het begin in 2014 willen wij de bestemming ervan niet beperken tot louter sociale woonzone. Je komt immers tot de vaststelling dat 100 sociale woningen niet realistisch zijn; een mix van wonen en publieke functies is inderdaad meer aangewezen. Het hele gebied zal een totaal nieuwe analyse vragen. Tijdens de gemeenteraad van juni zullen wij daartoe met een voorstel komen.”

Freddy Van Eeckhout pleitte er tenslotte ook voor om een goede ontsluiting te voorzien voor dit gebied. “Meer dan de garageweg en de Paternosterweg, die er nu liggen. Anders creëer je een mobiliteits- én een gettoprobleem. Ik neem u op uw woord: we moeten er inderdaad een nieuw stadsweefsel uitwerken.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons