Ninove 08 Apr 2020 - 14u36
Overcast Clouds
12.03°C

Rudy Corijn kiest voor Forza Ninove

14 mei 2018
Rudy Corijn kiest voor Forza Ninove

NINOVE – Forza-voorzitter Ilse Malfroot meldt op de eigen website dat Rudy Corijn en Veerle Vanderpoorten kiezen voor Forza Ninove. Daarmee bevestigt ze eerdere geruchten in die zin.

De voorzitter zegt blij te zijn dat de groep rond de gemeenteraadsleden Rudy Corijn en Veerle Vanderpoorten beslist heeft niet apart naar de kiezer te trekken. “Ze hebben gehoor gegeven aan onze oproep om de oppositiekrachten niet verder te versnipperen. Dit zou immers alleen maar in de kaart spelen van de huidige monstercoalitie. Forza Ninove is de grootste partij van de stad en het kiessysteem speelt volop in haar voordeel. Hoe groter de partij, hoe minder extra stemmen er nodig zijn om meer zetels in de wacht te slepen. Indien de partij erin slaagt om 1.620 stemmen te winnen, heeft de huidige coalitie geen meerderheid meer en kunnen wij eindelijk, na zoveel jaren van links beleid, een ander en vooral beter bestuur op de been brengen.”

Forza Ninove heeft als doelstelling om zoveel mogelijk Vlaamsgezinde Ninovieters te verzamelen rond één lijst. Ilse Malfroot: “De groep rond de gemeenteraadsleden Rudy Corijn en Veerle Vanderpoorten heeft zich volledig akkoord verklaard met het programma van Forza Ninove. Persoonlijke ambities zijn immers totaal ondergeschikt aan het hogere doel: zorgen voor een nieuwe, frisse wind in het beleid van onze stad. De toetreding van deze gemeenteraadsleden zal dan ook geen enkel effect hebben op de reeds vrijgegeven samenstelling van de kandidatenlijst.”

De voorzitter besluit: “Met vereende Vlaamse krachten zullen we alles uit de kast halen om de Ninovieters te geven waarop ze al lang wachten: een krachtdadig stadsbestuur dat de problemen onder ogen durft te zien, daar klaar en duidelijke standpunten over inneemt en zonder taboes rechtuit zegt waar het op staat. Enkel op deze manier kunnen we opnieuw zorgen voor een Vlaams, veilig en leefbaar Ninove.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons