Ninove 01 Apr 2020 - 08u16
Clear Sky
6.1°C

Uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat in eindfase

03 mei 2018
Uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat in eindfase

APPELTERRE-EICHEM – “Ik betreur samen met u de traagheid van dit dossier”, gaf schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open VLD) ruiterlijk toe. Al is hij nog maar twee jaar bevoegd in deze materie, toch sleept dit dossier al 12 jaar aan.

Veel te lang, vond ook Kurt Van Den Driessche (N-VA) tijdens de gemeenteraad eind april. “Die uitbreiding van het bedrijventerrein ligt klaar, maar er gebeurt blijkbaar nog altijd niets. Graag dus een stand van zaken in dit aanslepend dossier.”

Schepen Triest gaf een overzicht: vanaf de eerste spontane bevraging in 2006 tot vandaag, 12 jaar later. “Na de bouwvergunning van 2014 hebben wij een jaar later de oude kandidaat-kopers gecontacteerd om te peilen naar hun interesse. We hadden voor elk perceel een kandidaat. Omdat het zolang duurde heeft een firma afgehaakt, maar we hebben een extra kandidaat voor deze kavel.”

In 2016-2017 zijn de groen- en waterbuffers gerealiseerd. “We hebben ook een info-avond georganiseerd voor de kandidaat-kopers en vorig jaar zijn de kandidaturen goedgekeurd. We hebben dan met hen overlegd over de voorwaarden en de prijs. In maart 2018 ontvingen wij de meetstaten van de landmeter en konden wij hen de definitieve verkoopprijs en de verkoopbeloftes sturen. We wachten nu op hun ondertekende en goedgekeurde exemplaren.”

Voor de schepen is deze trage gang van zaken niet voor herhaling vatbaar. “Het is een schoolvoorbeeld om in dergelijke dossiers een beroep te doen op de expertise en de ondersteuning van de intergemeentelijke maatschappij SOLVA, eerder dan op onze eigen administratie.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons