Ninove 26 May 2020 - 17u54
Overcast Clouds
23.84°C

Is Ninove klaar voor de toekomst?

28 april 2018
Is Ninove klaar voor de toekomst?

NINOVE – Voor Kurt Van Den Driessche (N-VA) is het antwoord op die vraag “Nee, tenzij…” Hij baseert zich voor dit oordeel op een studie van SOLVA over de toekomst van de regio.

SOLVA is het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen. Woensdag 25 april stelde deze organisatie een doorlichting voor van de gemeenten. Ze reikte ook oplossingen aan voor de toekomst (2050). Deze studiedag kon rekenen op de ruime belangstelling van de betrokken gemeentebesturen.

Voor Ninove was alleen oppositielid Kurt Van Den Driessche (N-VA) aanwezig. Hij klaagt deze apathie aan. “De totale afwezigheid van het schepencollege en gemeenteraadsleden van de meerderheid is ongezien. Ninove kwam ook erg bekaaid uit de onderzoeken: weinig groen in de woonomgeving, lage woondichtheid in de kernen, weinig werkgelegenheid voor de eigen bevolking. De bevraagde personen klaagden tevens over de mobiliteit en het gebrek aan aandacht voor de zwakke weggebruikers.”

“Het beleid in Ninove vertoont opvallend veel zwaktes en behoort met moeite tot de middenmoot. Niet verwonderlijk dat dan slechts 7% van de inwoners zegt fier te zijn op hun stad. Het is teleurstellend te moeten vaststellen dat 6 jaar bestuur niets heeft verbeterd. Erger nog, er is vandaag zelfs geen belangstelling vanwege het huidige stadsbestuur als er oplossingen worden aangereikt!”

Ondanks de negatieve statistieken, blijft Van Den Driessche wel hoopvol: “De voorgestelde oplossingen zijn haalbaar, maar dan heb je een bestuur nodig dat daadkracht vertoont. Verandering voor vooruitgang. Dat zegt niet enkel N-VA, maar ook deze schare deskundigen die de politici wilden wakker schudden.”

Is Ninove klaar voor de toekomst? “Neen”, zegt Van Den Driessche duidelijk: “Het tij is echter nog te keren en daar wil N-VA werk van maken!".

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons