Ninove 31 Mar 2020 - 19u22
Clear Sky
6.1°C

Rudy Corijn zetelt voortaan als onafhankelijke

27 april 2018
Rudy Corijn zetelt voortaan als onafhankelijke

NINOVE – Voor aanvang van de gemeenteraad van 27 april legde Rudy Corijn een korte verklaring af, mede namens Veerle Vanderpoorten. Voortaan zal hij – net als zij – als onafhankelijke deel uitmaken van de Ninoofse gemeenteraad. Daarmee lijkt voorlopig een einde te komen aan de interne partijdiscussie binnen de N-VA-afdeling.

Corijn herinnerde de collega-raadsleden aan de open brief, waarbij een aantal N-VA-leden het “gebrek aan leiderschap van de N-VA-fractieleider in vraag stelden, waardoor het aantal N-VA-raadsleden formeel is herleid van zes naar twee. De ondertekenaars kunnen zich niet langer vinden in de politieke lijn die door de twee overgebleven raadsleden wordt gevoerd; meer bepaald de schijnoppositie in het kader van een reeds afgesloten voorakkoord, ons door meerdere bronnen bevestigd, ook bij monde van de fractieleider.”

“Uit een positief en opbouwend overleg met de provinciale bewegingsverantwoordelijke blijkt echter dat het politieke water inmiddels te diep is geworden. Spijtig genoeg meldt de bewegingsverantwoordelijke ook dat o.a. onder aansturing van de N-VA-fractieleider, de afdeling Ninove nog steeds gaat voor de totale zuivering en het nationale N-VA-bestuur vraagt in te grijpen.”

De conclusie van Rudy Corijn is duidelijk: “Derhalve en om verdere polemiek te vermijden lijkt het ons aangewezen niet langer deel uit te maken van de politieke N-VA-fractie en zullen wij met ingang van deze gemeenteraadszitting zetelen als volledig onafhankelijke raadsleden.” Veerle Vanderpoorten zat reeds als onafhankelijke in de gemeenteraad.

Na afloop van deze verklaring onthielden de overblijvende twee N-VA’ers zich van commentaar. Wat er minstens op wijst dat ook zij aan deze polemiek een einde willen maken.

Op onze vraag naderhand of het juist is dat hij op de Forza-lijst zou staan bij de verkiezingen van 14 oktober, wou Rudy Corijn nog niet antwoorden. “Eerst zien dat mijn gezondheidstoestand in orde is en dan neem ik een beslissing.”

Het is ook uitkijken naar wat Toon Van Melkebeek en Dirk Souffriau zullen doen. Zich aansluiten bij een bestaande partij of met een eigen lijst of burgerbeweging opkomen?

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons