Ninove 31 Mar 2020 - 15u49
Clear Sky
2.06°C

Nieuwe ontwikkeling in Ninoofse N-VA-malaise

19 april 2018
Nieuwe ontwikkeling in Ninoofse N-VA-malaise

In een open brief aan het arrondissementeel N-VA-bestuur klagen gemeenteraadsleden Toon Van Melkebeek, Rudy Corijn, Veerle Vanderpoorten en Dirk Souffriau de malaise aan binnen de N-VA Ninove. Samen met een aantal lokale bestuursleden storen ze zich aan de “ontluizings- en zuiveringspolitiek, onder impuls van fractieleider Joost Arents.” De Ninoofse N-VA-voorzitter Johan Soetaert zegt niet te willen meestappen in "deze beschadigingsoperatie.”

Volgens de briefschrijvers heeft het gebrek aan leiderschap van N-VA fractieleider Joost Arents er toe geleid dat het aantal N-VA-mandatarissen de voorbije jaren formeel is herleid van zes naar twee. Daarbij schuwen zij de grote woorden niet. “Niet de ‘verandering’ maar eigenbelang en persoonlijk geldgewin vormen de drijfveren voor de overgebleven twee gemeenteraadsleden Joost Arents en Kurt Van Den Driessche. Beiden zijn immers in december 2017 en januari 2018 betrapt op malafide praktijken: het onrechtmatig tekenen van commissieregisters, met de bedoeling de presentiegelden binnen te rijven. Gelukkig hebben attente gemeenteraadsleden dit opgemerkt.”

De ondertekenaars hebben ook geen goed woord over voor “de schijnoppositie, die sedert meer dan zes maanden wordt gevoerd. Een mail in oktober 2017 bevestigde ‘dat de fractie beslist, alles in het belang van de partij (te stellen) met het oog op een mogelijke deelname aan de meerderheid.’ Recent nog, bij de stemming aangaande de commissies, heeft een deel van de meerderheid steun geleverd om het voorstel van de N-VA-fractieleider goed te keuren.”

Volgens de klagers kiest N-VA Ninove bewust om “de huidige links gestuurde coalitie te depanneren en blijkt ze inmiddels te zijn verveld tot een traditionele partij. Puur kiezersbedrog! De conclusie is dat wie in oktober N-VA stemt, kiest voor een voortzetting van de huidige linkse coalitie. Wij wensen niet misbruikt te worden om, binnen het kader van een reeds afgesloten voorakkoord, de schepenambities van de heren Arents en Van Den Driessche waar te maken en beraden ons over onze politieke toekomst.”

Tot slot doen zij een oproep aan de lokale en arrondissementeel voorzitter “om niet mee te gaan in de destructieve spiraal, aangewakkerd door fractieleider Joost Arents, en niet langer vanaf de zijlijn toe te kijken.”

Moddergooien

De Ninoofse N-VA-voorzitter Johan Soetaert zegt hierop eigenlijk liever niet te willen reageren, maar legt namens het N-VA-bestuur toch een korte verklaring af.

“Deze ‘open brief’ is slechts ingegeven door revanchisme en staat bovendien vol onwaarheden. Het is niet onze stijl om interne geschillen in het openbaar te beslechten en over te gaan tot moddergooien. Ons bestuur stelt vast dat enkele bestuursleden het nodig vonden om interne meningsverschillen in de pers breed uit te smeren. Een klein deel van het bestuur kan blijkbaar niet leven met democratische beslissingen, die het afdelingsbestuur heeft genomen. Om hun open brief enig gewicht te geven laten ze hem mee ondertekenen door drie personen die zelfs geen lid meer zijn van de partij, laat staan van het afdelingsbestuur.”

“Deze hele heisa is terug te brengen tot het niet aanvaarden van de lijstvolgorde, die het bestuur democratisch heeft gestemd. Het is nu voor iedereen duidelijk, dat Rudy Corijn zich niet kan neerleggen bij de interne afspraken. Hij is dan ook slecht geplaatst om zijn beide collega’s, die steeds loyaal alle beslissingen en standpunten van de partij en het lokale bestuur hebben gevolgd, te beschuldigen geldgewin na te streven.”

N-VA Ninove roept Rudy Corijn dan ook op zijn conclusies te trekken of zich neer te leggen bij de beslissingen van het afdelingsbestuur.

(LMN)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons