Ninove 09 Apr 2020 - 10u30
Broken Clouds
13.97°C

Ninoofse N-VA-fractie nog meer verdeeld

05 april 2018
Ninoofse N-VA-fractie nog meer verdeeld

De gemeenteraadsleden Toon Van Melkebeek, Rudy Corijn, Veerle Vanderpoorten en Dirk Souffriau kunnen zich niet vinden in het voorstel van de N-VA om de samenstelling van de gemeenteraadscommissies te wijzigen. Zij leggen klacht neer bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het bestuur van N-VA Ninove had tijdens de gemeenteraad van 28 maart jongstleden een dossier ingediend om de afvaardiging voor de partij in de verschillende gemeenteraadscommissies te herschikken. Die herschikking drong zich op omdat raadslid Toon Van Melkebeek de N-VA-fractie had verlaten; de nationale ledenadministratie had hem onmiddellijk geschrapt als lid. Raadslid Rudy Corijn ziet dit anders en kiest de kant van Toon Van Melkebeek, hierin gesteund door Veerle Vanderpoorten en Dirk Souffriau.

Volgens het viertal voldoet het ingediende voorstel van N-VA-fractieleider Joost Arents niet qua vorm. “Er ontbreken twee wettelijk verplichte stukken: ‘een voorstel van beslissing’ en een bijbehorend ‘toegelicht voorstel”. De voordrachtakte tot wijziging is niet ontvankelijk omdat niet is voldaan aan de voorwaarden, voorzien in het Gemeentedecreet en het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad. Die bepalen dat een akte van voordracht ten minste moet ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie.”

Volgens de stellers bestaat de N-VA-fractie nog altijd uit vier leden. “Tijdens de installatiezitting zijn vijf N-VA-emeenteraadsleden aangesteld. Enkel raadslid Dirk Souffriau heeft te kennen gegeven te zetelen als onafhankelijke. Geen enkel ander N-VA-raadslid heeft tot op heden aan de voorzitter van de gemeenteraad noch aan de gemeenteraad verklaard te zetelen als onafhankelijke. Conclusie: de gemeentelijke N-VA fractie bestaat nog altijd uit vier raadsleden. De voordrachtakte is dus niet gedragen/ondertekend door een meerderheid van N-VA-gemeenteraadsleden.”

In bijkomende orde vragen de raadsleden ook duidelijkheid over de stelling van gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD)“dat ieder dossier, ingediend door een raadslid, moet worden geagendeerd”. Daarbij is het voor hen de vraag in welke mate de voorzitter van de gemeenteraad het voorstel moet toetsen aan het wettelijk kader, indien hij voorafgaandelijk kennis heeft van een mogelijk hiaat in de wetgeving of van een onwettelijkheid.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(LMN)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons