Ninove 31 Mar 2020 - 18u50
Clear Sky
2.06°C

De grootste stedelijke school Windekind bouwt bij

11 februari 2018

#Denderwindeke - Windekind is van de zeven vestigingen de grootste stedelijke school en deze is te klein geworden waardoor afgelopen jaren tal van containers werden geplaatst en dit te wijten aan de stijgende leerlingenaantallen.

Voor deze school werd dan ook een subsidieaanvraag ingediend bij AGION  - het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs – dat voor ongeveer 48% werd toegekend. De stad draagt dus zelf voor meer dan de helft bij.

De kostprijs van deze school zal in totaal ongeveer € 1,8 miljoen euro bedragen waarvan voor ongeveer 250.000 euro energiezuinige investeringen zoals een groendak, waterpomp met vloerverwarming, zonnepanelen voor elektriciteit wat de vaste kosten zal drukken.

Op het gelijkvloers komt een polyvalente zaal enerzijds dienstig als schoolrefter met keuken en anderzijds bruikbaar als turnzaal,   verder een lift, een trappenhall, toiletten, en een EHBO lokaal.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons