Ninove 05 Apr 2020 - 04u01
Few Clouds
14.95°C

Leerlingen Heilige Harten Secundair zetten personeel in de bloemetjes

06 oktober 2017
Leerlingen Heilige Harten Secundair zetten personeel in de bloemetjes

Ninove – Naar aanleiding van de dag van de leerkracht hebben de leerlingen alle personeelsleden van Heilige Harten Secundair bedankt voor hun dagelijkse inzet, enthousiasme en motivatie. De leerlingen van de leerlingenraad boden hun leerkrachten een gepersonaliseerde koffietas aan met het opschrift "Jij bent Fan-TAS-tisch". Daarin zat een Marsreep met een kaartje "Jij hebt veel in je Mars."
Niet enkel werd er aan de leerkrachten gedacht. Ook de directie, het ondersteunend personeel en de secretariaatsmedewerkers kregen deze attentie. Een mooie, jaarlijkse traditie van de leerlingenraad.

Daarnaast lieten alle leerlingen vandaag hun smartphone extra lang rinkelen. Met deze ludieke actie willen leerlingen en leerkrachten aan de wereld tonen dat er dringend iets moet veranderen aan het recht op onderwijs in de wereld.

Maar liefst 61 miljoen kinderen hebben geen toegang tot basisonderwijs. 250 miljoen kinderen kunnen niet lezen, schrijven of rekenen. Toch staat er in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens dat elke persoon recht heeft op onderwijs. Met de actie “Saved by the bell” willen de leerlingen de politici vragen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en iets aan de situatie te veranderen.

“Dag van de leerkracht”

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons