Ninove 10 Apr 2020 - 20u08
Clear Sky
16.7°C

Basisschool De Lettertuin krijgt volledige makeover

30 september 2017
Basisschool De Lettertuin krijgt volledige makeover

De basisschool De Lettertuin kende  de laatste jaren een enorme stijging in leerlingenaantal. Om die stijging de baas te kunnen moesten jaarlijks twee containers bijgeplaatst worden. Intussen telt de school 10 containerklasjes. Katie Coppens: ‘Op termijn was dit niet houdbaar en een totale vervangingsbouw van de school drong zich op.’

 Samen met de stad Gent ging de Ninoofse schepen in op  een subsidieoproep van minister Hilde Crevits voor inschrijvingen voor nieuwbouwrealisaties. Een bedrag van € 5.000.000 subsidies zal ter beschikking gesteld worden aan de stad om de werken aan De Lettertuin te realiseren.

‘De realisatie zal gebeuren binnen de vier jaar met voldoende klaslokalen, EHBO lokaal, refter, een sportzaal en een sanitair blok. Het oude gebouw zal volledig worden afgebroken’ aldus de Schepen van Onderwijs.

 Dat de directeur van de school enorm blij is met deze subsidies hoeft geen betoog. ‘Ik vernam het nieuws gisteren in de late namiddag via de Schepen. Uiteraard is iedereen verheugd. Het laat ons toe een school te bouwen volgens de nieuwste energienormen’, aldus directeur Joeri Van Den Driessche.  De toekomst van de school aan de Groeneweg oogt rooskleurig.

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons