Ninove 06 Apr 2020 - 13u38
Clear Sky
17.74°C

Daar ging hij dan, de verrassing op wieltjes!

20 september 2017
Daar ging hij dan, de verrassing op wieltjes!

Eind 2016 viel er een aantrekkelijk mailtje in de bib-mailbox. De Luisterlezerbus stond te koop! De Luisterlezerbus, die kennen we goed in de bib, want enkele jaren geleden kampeerde hij voor de deur tijdens de Jeugdboekenweek. Nu, een goed half jaar later, rijdt de bus voor het eerst uit, door de straten van Ninove, naar onze lagere scholen.

Luc Malderie, bibliothecaris: “Al snel zagen we mogelijkheden om met de bus naar de lagere scholen te trekken. Elk schooljaar maken we immers 130 boekenpakketten voor kleuter- en lagere scholen buiten het centrum. Elke klas ontvangt van ons een boekenpakket afgestemd op het leerlingenaantal en de leeftijd van de kinderen. Twee keer per jaar wisselen we de pakketten, met hulp van de technische dienst die zorgt voor de verdeling van de boeken. Vanaf dit jaar komt daar verandering in: al deze scholen zullen in de loop van het schooljaar ook een bezoek krijgen van onze bibbus. Daardoor kan ieder voor zich boeken kiezen en naar een verhaal luisteren in het verteltheater achteraan de bus.”

In september trekt de bib naar de Vrije Basisschool in Meerbeke en de Stedelijke Basisschool Windekind in Denderwindeke. Sofie van de bib: “De eerste bezoekjes bleken al meteen een schot in de roos: een prima chauffeur van de technische dienst bracht de bus ter plaatse, we kregen verwonderde blikken bij kinderen én volwassenen en ook onze voorleesvrijwilligers waren enthousiast. Het was de eerste keer dat de bib uitleende op locatie, maar ook dit verliep zo goed als vlekkeloos. We merken dat er veel vraag is naar de bus. We bekijken nu wat mogelijk is om zo veel mogelijk scholen te bedienen en maken een timing op.”

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons