Ninove 06 Apr 2020 - 22u01
Clear Sky
17.74°C

Vrienden van het GO! bekronen verdienstelijke scholen en leerlingen

10 maart 2020
Vrienden van het GO! bekronen verdienstelijke scholen en leerlingen Afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck, samen met algemeen directeur Eddy Michotte en een aantal van de gelauwerde leerlingen.

DENDER – De Vrienden van het GO! reikten zondag 8 maart in zaal Gillade (Lyceum Aalst) prijzen uit aan verdienstelijke leerlingen en scholen. Dat gebeurde in het bijzijn van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs ondersteunen projecten, die de waarden van het GO! promoten. Daarnaast steunen ze ook leerlingen en ouders, die het financieel moeilijker hebben, om de talenten van deze leerlingen te laten excelleren.

De prijs voor de meest verdienstelijke leerling ging naar Angela Musuamba (Atheneum Denderleeuw). Zij is lid van de leerlingenraad en zit in de schoolraad, waar ze o.m. meewerkte aan het project 'barometer interculturele schoolcultuur’.
Buiten de school zetelt ze in Chaud (jeugdbeleidsraad Denderleeuw) en was ze een van de organisatoren van een debat n.a.v. de Pano-reportage over de sterke opmars van (extreem-)rechtse partijen in de Denderstreek.

Scholen

Een aantal scholen kregen eveneens een onderscheiding.

  • Handelsschool Aalst – De leerlingen van de afdeling Public Relations en Onthaal organiseerden een benefiet t.v.v. Shelter. Die Aalsterse vereniging biedt tijdelijk onderdak aan jonge meerderjarigen, die op eigen benen moeten staan en begeleiding nodig hebben.
  • Atheneum Ninove – Binnen de school is een klimaatraad actief, die op een positieve manier de bewustwording rond de klimaatproblematiek wil vergroten. Daarom organiseren ze op 2 mei in Meerbeke het festival Bospop.
  • Lyceum Aalst – Vijf leerlingen doen vrijwilligerswerk, vanuit een Erasmusproject met Italië en Spanje. Zij zetten zich in voor Levensloop Aalst 2019, Bingonamiddag OCMW, Rode Neuzen Dag en begeleiden activiteiten in Buso-school De Horizon.
  • Basisschool Ten Berge Berlare – Zes leerlingen krijgen extra ondersteuning via de Pinoklas om stilaan leren zelfstandig te werken. Via succeservaringen krijgen de leerlingen een positief gevoel, zodat leren leuk blijft. Hun ouders zijn hierin betrokken.
  • Basisschool Atheneum Denderleeuw – In het anti-pestproject ‘bodyguards op de speelplaats’ engageren leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar zich om van de school en vooral van de speelplaats een betere leefomgeving te maken. Zij zijn de voelsprieten van de leerkracht op toezicht, werken preventief, voorkomen conflicten, signaleren pestgedrag en helpen bij het uitpraten van ruzies.
  • Basisschool De Nieuwe Arend Aalst – Het project 'zorgen voor mekaar’ brengt al vier jaar kinderen en bewoners van het rusthuis Ten Rozen samen. Ze knutselen, wandelen, dansen en organiseren zelfs een voetbalwedstrijd tussen leerlingen en het rusthuispersoneel met de bewoners als supporters.
  • Technigo! – Met deze speciale prijs danken de Vrienden van het GO! de leerlingen en de leerkrachten van de afdeling hotel voor hun jarenlange steun en inzet bij het organiseren van de nacht van de vrienden van het GO!

Allen kregen een geldprijs van € 250 en een oorkonde.

Info: Scholengroep Dender.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons