Ninove 08 Apr 2020 - 08u41
Overcast Clouds
12.03°C

Basiskennis Nederlands geen voorrangsregel voor inschrijving in Ninoofse stadsscholen

23 december 2019

NINOVE – Een discussie over voorrangsregels in de stedelijke basisscholen kreeg zoals verwacht snel een ideologische boventoon. Moet/mag de stad de basiskennis van het Nederlands bij (ouders van) kinderen als een van de criteria opnemen bij de voorrangsregels? De meerderheid vond van niet en stemde tegen het amendement van Sanne Plancke (Forza Ninove).

In afwachting, dat de inschrijvingen in het stedelijk basisonderwijs volgend schooljaar ook digitaal kunnen gebeuren, geldt dit jaar nog de chronologie van de inschrijvingen als voorrangscriterium.

Sanne Plancke stelde daarop een eigen amendement voor. “Dat broers/zussen en kinderen van personeelsleden voorrang krijgen, lijkt me vanzelfsprekend. Het is wel teleurstellend dat er niet wordt gekeken naar de woonplaats en afstand tussen de woonst en school als voorrangscriterium.”

Onderwijsschepen Joost Arents (Onafh.) had op de voorbereidende commissie gezegd dat dit in de toekomst zeker mogelijk was. Het Forza-gemeenteraadslid vond dat de gemeenteraad dit best nu al kon toevoegen.

“Dat systeem bestaan al in meerdere Vlaamse scholen. In de Ninoofse stadsscholen buiten het centrum zullen de inschrijvingen geen probleem vormen. Maar in de scholen Parklaan-Seringen en de Lettertuin is dit een noodzaak. Ouders, die in de nabijheid van deze scholen wonen, moeten voorrang krijgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand, die in wijk Groeneweg woont, dagelijks minimum 2 verplaatsingen moet doen naar Denderwindeke of Appelterre. We houden daarbij de reeds bestaande mobiliteitsproblemen in het achterhoofd.”

Basiskennis Nederlands

De discussie kreeg een ideologische wending, bij het tweede deel van haar amendement: een voorrangsregel voor kinderen, die de Nederlandse taal voldoende kennen en waarvan minimum 1 van de ouders de Nederlandse taal machtig is.

“Als we het kwalitatief niveau van ons Vlaams onderwijs wensen te behouden, is het vanzelfsprekend dat de leerlingen voldoende beheersing hebben van de onderwijstaal. Ook de communicatie tussen de school en de ouders is nog steeds enorm belangrijk. Indien geen van de ouders op een correcte Nederlandstalige manier kan communiceren met de school, kan dit tot heel wat ongemakken leiden. In de praktijk moet de leerling dan vaak optreden als tolk tussen de ouders en de school, wat kan resulteren in een incorrecte berichtgeving.”

Volgens schepen Arents was een criterium van talenkennis niet mogelijk in het toekomstig digitaal inschrijvingssysteem.

Wassim Hassine en met hem verschillende van zijn Samen-partijgenoten lieten in alle toonaarden hun afkeuring blijken. Zelfs de term ‘onversneden racisme’ viel in het heetst van de discussie.

Sanne Plancke bleek echter goed van de tongriem gesneden en – gesteund door haar fractie – hield voet bij stuk om een stemming te vragen over haar amendement.

De meerderheid van Open VLD-Samen-Onafhankelijke keurde met 17 tegen 15 stemmen het amendement niet goed.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons