Ninove 26 May 2020 - 16u25
Overcast Clouds
23.84°C

Ninoofse scholen engageren zich voor een ‘bewust kansrijke school’

17 oktober 2019
Ninoofse scholen engageren zich voor een ‘bewust kansrijke school’

NINOVE – Kinderen schreven hun wensen voor gelijke kansen op het langste schoolbord, een actie in het teken van ‘Werelddag van verzet tegen armoede’ op 17 oktober.

Dat schoolbord staat aan de Parklaan en is een oproep om elk kind recht te geven op zijn of haar droomjob. Schoolkosten mogen dit niet in de weg mogen staan

De werkgroep armoede van de stad organiseert donderdag 17 oktober rond deze thematiek een evenement in De Kuip.

Mensen in armoede getuigen over de drempels, die ze ervaren in het onderwijs. De schepenen Veerle Cosyns (sociale zaken) en Joost Arents (onderwijs) geven samen met burgemeester Tania De Jonge de pijlers aan van het lokale armoedebeleid.

Licorice Leroy (Vlaams Netwerk Tegen Armoede) licht de campagne ‘Het langste schoolbord’ toe. De directies van de Ninoofse basisscholen ondertekenen als besluit de engagementsverklaring ‘bewust kansrijke school’.

Zij leveren op dat vlak al veel inspanningen, maar goede dingen mag je best blijven benadrukken.

Basisscholen De Kameleon, De Wonderwijzer en het Hartencollege (Weggevoerdenstraat en Onderwijslaan) en de secundaire scholen PTI, GO! Atheneum en Hartencollege Onderwijslaan namen deel, net als kinderen die deelnamen aan het Taalspeelbad,jongeren van Lejo en kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ’t Kadeeken.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons