Ninove 10 Apr 2020 - 17u50
Clear Sky
8.89°C

“Nieuwe leerlingen voelen zich sneller thuis met een peter of een meter”

12 september 2019

NINOVE – De Hartenschool voor buitengewoon basisonderwijs zet al jaren in op het welbevinden van de leerlingen. Dat doen ze onder andere door oudere kinderen peter of meter te laten zijn van nieuwe leerlingen. “Het is belangrijk dat die jonge kinderen zich welkom voelen op onze school”, aldus directeur Janien De Pauw. Woensdag 11 september was de startdag voor dit project.

Welbevinden staat bij elke school hoog in het vaandel. Vaak bereik je dit door ogenschijnlijk eenvoudige maatregelen als een peter- of meterschap. Janien De Pauw: “Wij passen dit al verschillende jaren toe en telkens met succes. Onder onze 109 leerlingen zijn er 27 nieuwe. Vandaag laten we de nieuwkomertjes en hun peter of meter met elkaar kennis maken.”

“Dat gebeurt onder andere door een vriendschapsboekje in te vullen, waardoor ze al een eerste inkijk geven en krijgen op wie ze voor mekaar zijn”, legt juf Mia ons uit. “We leggen de nadruk op hun kwaliteiten en goede eigenschappen. Hun mindere kanten hebben ze wellicht al vaak genoeg te horen gekregen. Daarna maken ze voor elkaar nog een mooi kralensnoer en we eindigen met een doosje doopsuiker, zoals dat bij elk peter- of meterschap past. We nemen van de duo’s nog een foto en hangen deze op. Het is een herinnering gedurende het hele schooljaar.”

Zelf beseffen de kinderen, die we aan het woord lieten, op die leeftijd nog niet de diepgang van hun engagement. “Maar eigenlijk bieden de ouderen aan de nieuwe kinderen ondersteuning, soms heel praktisch, om zich goed te voelen op school. En tegelijk is het een oefening in verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar.”

Warmte zit bij kinderen vaak in een klein gebaar, waaraan ze nadien nog graag zullen terugdenken. Dat geldt trouwens ook voor de 'grote mensen'.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons