Ninove 28 Mar 2020 - 19u51
Clear Sky
12.57°C

Stad blijft investeren in eigen basisonderwijs

02 september 2019

NINOVE – Met een nieuwbouwvleugel in de vestiging Windekind afgerond en de plannen voor een nieuwbouw in De Lettertuin, blijft het stadsbestuur investeren in het eigen basisonderwijs.

De stad heeft basisscholen in Ninove en deelgemeenten: Ikke (Parklaan Ninove), De Lettertuin (Seringenstraat Ninove), De Oogappel (Appelterre), De Hazelaar (Nedehasselt), De Flapuit (Voorde) en Windekind (Denderwindeke).

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vroegen wij onderwijsschepen Joost Arents (Onafh.) naar de plannen van het stadsbestuur met het eigen basisonderwijs.

Een en ander moet je bekijken vanuit de meerjarenplanning 2020-2024, die de huidige meerderheid momenteel voorbereidt. Daarbij zal ongetwijfeld de vraag rijzen naar de kerntaken van de stad, ondermeer in verband met het aanbieden van basisonderwijs.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons