Ninove 10 Apr 2020 - 09u53
Clear Sky
8.89°C

Lezen is top in basisschool De Wonderwijzer

03 april 2019

MEERBEKE – Het leesplezier verhogen en daarmee ook het leesniveau. Dat is het dubbele doel, waarmee basisschool De Wonderwijzer meestapte in het LIST-project. Dat staat voor ‘Lezen is Top’.

“In de school lezen onze leerlingen elke dag 20 minuten”, legt directeur Fabienne De Ridder ons uit. “Nu gebeurt dit nog in de klas, maar vanaf september verdelen wij de kinderen in groepen. Zij lezen met een maatje. Twee keer in de week is er ook een mini-les. Daarin vertelt de juf over bijvoorbeeld de kaft van een boek of geeft ze de korte inhoud en ook de reden waarom zij dit boek heeft gekozen. De kinderen leren ook het onderscheid tussen fictie en non-fictie. Op die manier bereiken wij heel wat leerplandoelstellingen.”

"We zullen ook op twee momenten in het jaar het leesniveau opnemen, zodat wij de evolutie kunnen vaststellen. De kinderen kunnen een 5-tal boekjes in hun kastje leggen, die ze dan tijdens uitleenmomenten in de week kunnen omruilen. Wij willen hen uitdagen om alle boeken te lezen."

Er is een budget voor vrijgemaakt, aangevuld met opbrengsten uit o.a. chocoverkoop en steun van ouders en het oudercomité. En De Wonderwijzer wisselt ervaringen uit met de collega's van basisscholen De Krekel en De Grasspriet.

Maandag 01 april opende de school een eigen bib, waarvoor een stapelruimte van de leerkrachten moest wijken. Dinsdag 02 april hielden ze een heuse boekenbeurs, in samenwerking met jeugdboekenhandel Pardoes. De ouders kunnen er die avond ook terecht tijdens het oudercontact.

We praatten over dit initiatief nog met de juffen Caroline, Sigrid en Sara, die de LIST-kar trekken. Maar ook een aantal kinderen wil ons graag hun favoriete boek aanbevelen: Yerko en Fleur uit het 5de jaar, Lani en Caro uit het 3de jaar. Leuke gesprekken over een gemeenschappelijke interesse: lezen.

Info: basisschool De WonderwijzerPardoes.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons