Ninove 01 Apr 2020 - 07u53
Clear Sky
6.1°C

Windekind bekroond met ‘Verkeer op School’-medaille

03 december 2018
Windekind bekroond met ‘Verkeer op School’-medaille

DENDERWINDEKE – De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloonde de stedelijke basisschool Windekind met een bronzen ‘Verkeer op School’-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

In totaal reikte de VSV dit jaar 917 medailles uit; 39% van alle Vlaamse basisscholen behaalden een medaille 'Verkeer op School'.

Met die medailles wil de VSV de scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen, die deelnemen aan VSV-initiatieven, kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen. Dit levert betere resultaten op dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven:

  • de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten en Het Grote Voetgangersexamen) en fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten en Het Grote Fietsexamen),
  • De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen,
  • Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen.

Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen ‘Verkeer op School’.

Windekind is één van die scholen. De school krijgt een bronzen medaille om aan de schoolpoort te hangen. Daarnaast ook een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen (voetgangers- en fietsbrevetten, klemborden of bewegwijzering voor verkeersexamens).

Info: Stedelijke Basisschool WindekindVerkeer op school.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons