Ninove 10 Apr 2020 - 09u10
Clear Sky
8.89°C

“Met onze acties willen wij onze leerlingen duidelijk maken dat zij er niet alleen voor staan”

20 november 2018

NINOVE – De leerlingen Humane Wetenschappen van het Sint-Aloysiuscollge organiseren in de week van 19 tot 23 november een ‘Rode Neuzen Week’ op school. Zij doen mee aan de benefietactie om geld in te zamelen voor een betere opvang voor jongeren met psychische problemen.

Op 30 november vindt de derde editie van ‘Rode Neuzen Dag’ plaats, een benefietactie van VTM, Qmusic en Belfius. Het is de bedoeling om geld in te zamelen voor een betere opvang voor jongeren met psychische problemen. Het Rode Neuzen Fonds zal daarmee de scholen ondersteunen die investeren in het mentale welzijn van hun leerlingen.

In het college maakten zij er meteen een hele week van. Leerkracht en een van de stuwende krachten achter dit project Laura Wyns: “Als school merken we een toenemende vraag van jongeren naar psychologische begeleiding. Ongeacht leeftijd, thuissituatie of studierichting liggen jongeren, steeds vaker in de knoop met zichzelf. Eén van de meest voorkomende oorzaken is de druk om te presteren en ergens bij te horen. De sociale media verhogen die groepsdruk: jongeren doen zich happy voor terwijl ze het niet zijn, ze lijken veel vrienden te hebben maar voelen zich toch eenzaam.”

De school kan hierin een positieve rol kan spelen. “We werken zo laagdrempelig mogelijk en trachten in eerste instantie een luisterend oor te bieden via leerkrachten en leerlingbegeleiders. Indien nodig zoeken we samen met de leerling, ouders en CLB naar professionele hulpverlening. Met onze acties deze week willen we onze leerlingen duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staan. De school is een veilige omgeving waar ze met hun problemen terecht kunnen en waar we samen naar oplossingen zoeken.”

De verschillende initiatieven tijdens de middagpauze komen deze week van de leerlingen zelf: verkoop van pannenkoeken, yogasessies, rust in de snoezelruimte en de mogelijkheid om een liedje aan te vragen. Voor het slotmoment op vrijdag 23 november komt iedereen in het rood naar school.

Info: Sint-AloysiuscollegeRode Neuzen Dag

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons