Ninove 02 Apr 2020 - 08u11
Clear Sky
0.6°C

Collegeleerlingen trokken al naar de stembus

09 oktober 2018

NINOVE – De leerlingen van de derde graad van het Sint-Aloysiuscollege (SACO) brachten maandagmiddag 08 oktober hun stem uit voor een van de zes Ninoofse partijen. Bijna vier op tien koos voor Samen. Uiteraard zegt dat niets over de echte uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen volgende zondag. Daarvoor was de samenstelling van de ‘kiezers’ statistisch niet representatief. De stembusgang bij de leerlingen vormde een onderdeel van een lessenreeks rond democratie en burgerschap.

In totaal brachten 194 leerlingen van de 203 opgeroepenen hun stem uit. Ter voorbereiding hadden ze o.a. tijdens de lessen geschiedenis de partijprogramma’s van de zes partijen vergeleken, die in Ninove dingen naar de gunst van de kiezer.

Maandagmiddag volgde dan de kiesgang. De leerlingen konden terecht in zes stembureaus, bemand door een voorzitter, secretaris en bijzitters. Op vertoon van hun identiteitskaart en oproepingsbrief mochten zij anoniem hun stem uitbrengen. Ze konden niet voor personen kiezen, enkel voor de partijen.

Daarna volgde de telling van de stemmen.

De uitslag

Partij Aantal stemmen Percentage
N-VA 33 17,19
Open VLD 52 27,08
Forza Ninove 18 9,38
Uw Alternatief 7 3,65
Anders 6 3,13
Samen 76 39,58
Geldig 192 100,00
Blanco 1
Ongeldig 1
Totaal 194

Uiteraard is deze uitslag niet representatief. Maar voor de leerkrachten en leerlingen was dit niet eens de hoofdbekommernis. Hun doel was inzicht te verwerven in ons (lokaal) politiek bestel en de programma’s van de partijen. In de loop van de volgende weken zullen zij samen de uitslag analyseren. Wellicht volgt een herhaling van dit project naar aanleiding van de parlementsverkiezingen volgend jaar.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons