Ninove 01 Apr 2020 - 17u05
Clear Sky
7.73°C

Logo Dender vzw beloont rookvrije klas 1 Bb met creatieve workshop

09 juni 2017

Logo Dender vzw beloont rookvrije klas met creatieve workshop

In oktober 2016 gingen 39 klassen uit secundaire scholen uit de regio de uitdaging aan om 6 maanden lang minstens voor 90% rookvrij te blijven. Bij het derde en laatste registratiemoment bleek 90% van de deelnemende klassen te voldoen aan deze norm. Logo Dender vzw beloont in juni 2017 drie klassen uit Aalst, Zele en Ninove en dat met een gezonde receptie, leuke animatie én een mooie prijs!

De 'Wedstrijd Rookvrije klassen' is een bewustmakingscampagne van het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) voor deeerste graad van het secundair onderwijs. Met deze campagne worden de jongeren aangemoedigd en ondersteund om rookvrij te blijven. De leerlingen van de deelnemende klassen sluiten gezamenlijk een contract af waarin ze beloven gedurende zes maanden niet te zullen roken. De leerkracht registreert op drie momenten het aantal rookvrije leerlingen. Alle klassen die in het opzet slagen, namelijk zes maanden 90% rookvrij blijven, ontvangen een diploma.

Met de campagne hoopt Logo Dender vzw de deelnemende scholen te inspireren om rond tabakspreventie aan de slag te gaan en werk te maken van een gezondheidsbeleid in de school.

Dit schooljaar ging er ook een creatieve wedstrijd door. Die bestond uit het maken van een strip-/fotoverhaal over niet (beginnen) roken. Elke geregistreerde klas kon tot eind april 2017 één strip- of fotoverhaal uploaden en inzenden. Klas 1Bb van Heilig Harten Ninove, was 100% rookvrij en werden uitgeloot als gelukkige winnaars. De klassen kregen het diploma en hun prijs overhandigd door het stadsbestuur van Ninove.

 

https://www.facebook.com/Ninofmedia/posts/1331880803602048

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons