Ninove 02 Jun 2020 - 05u40
Overcast Clouds
18.93°C

Gezamenlijk schakelzorgcentrum voor regio Aalst en Dender-Zuid

09 april 2020
Gezamenlijk schakelzorgcentrum voor regio Aalst en Dender-Zuid

REGIO – Zeven steden en gemeenten namen het initiatief voor een gezamenlijk schakelzorgcentrum regio Aalst en Dender-Zuid. De fysieke locatie is het Ibis hotel in Aalst. Daar komt zorginfrastructuur, waar patiënten terecht kunnen als de ziekenhuizen overbelast geraken. Zes van de zeven betrokken burgemeesters geven hierover tekst en uitleg in een persbericht.

Een schakelzorgcentrum is een tussenschakel tussen het ziekenhuis en de thuisisolatie. Het is een buffer, zodat de ziekenhuizen steeds over voldoende bedden blijven beschikken. Door de toevloed aan COVID-19 patiënten zouden deze immers op hun limieten kunnen botsen. Een schakelzorgcentrum biedt dus de ideale oplossing om de in- en uitstroom vanuit de ziekenhuizen mee op te vangen.

Didier Detollenaere (waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen) besliste om de eerstelijnszone regio Aalst (Haaltert, Lede, Erpe-Mere, Aalst en Denderleeuw) en de eerstelijnszone Dender-Zuid (Ninove en Geraardsbergen) hiervoor te laten samenwerken. Omdat zich twee ziekenhuizen bevinden in Aalst, is die stad de coördinator voor het schakelzorgcentrum met fysieke locatie in het Ibis hotel.

De zeven deelnemende steden en gemeenten richten eerstdaags een interbestuurlijk samenwerkingsverband op voor het gezamenlijk formeel beheer van het schakelzorgcentrum. In een huishoudelijk reglement zijn alle nodige afspraken opgenomen om tot een vlotte samenwerking te komen. Er is een stuurgroep voorzien met vertegenwoordigers van de betrokken steden en gemeenten. Ook het financiële aspect is belangrijk: alle deelnemers leveren een faire financiële bijdrage volgens een verdeelsleutel. De hogere overheid subsidieert daarenboven de oprichting van zo’n schakelzorgcentrum.

Gezamenlijk initiatief

Het persbericht eindigt met een merkwaardige alinea: "Ondanks de keuze voor de fysieke locatie te Aalst, is de oprichting van het schakelzorgcentrum dus een gezamenlijk initiatief van gemeente Haaltert, gemeente Lede, gemeente Erpe-Mere, stad Aalst, gemeente Denderleeuw, stad Ninove en stad Geraardsbergen. De perceptie, dat de oprichting van dit schakelzorgcentrum volledig toebehoort aan stad Aalst, is dus fout. We verwachten van alle partners, dat steeds alle steden en gemeenten worden erkend in de communicatie, die over dit gezamenlijke project wordt gevoerd. Indien een andere indruk wordt gewekt zou dit nefast zijn voor de goede samenwerking, die we met dit project willen bereiken. Laat ‘samenwerking’ nu net hét kernwoord zijn, dat ons doorheen deze coronacrisis kan leiden.”

Zes burgemeesters ondertekenden dit persbericht: Veerle Baeyens (Haaltert, Roland Uyttendaele (Lede), Hugo De Waele (Erpe-Mere), Jo Fonck (Denderleeuw), Tania De Jonge (Ninove), Fernand Van Trimpont (Geraardsbergen). “We hopen met z’n allen, dat we deze coronacrisis snel achter ons kunnen laten, zodat we allemaal samen het normale leven terug kunnen hervatten. Samen zijn, doe je nooit alleen! “

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons