Ninove 29 May 2020 - 06u29
Clear Sky
10.04°C

Guy D’haeseleer eist keiharde aanpak van jongeren, die corona-maatregelen omzeilen

29 maart 2020
Guy D’haeseleer eist keiharde aanpak van jongeren, die corona-maatregelen omzeilen

OKEGEM – “Een aantal allochtonen van Noord-Afrikaanse afkomst heeft sinds een 14-tal dagen een ‘kamp’ geïnstalleerd in een bos tussen de spoorweg en de tuinen van de woningen op de Okegembaan”, aldus Guy D’haeseleer. “Dat kamp is geen alleenstaand geval. Die jongeren hebben niet het minste respect voor de Ninoofse medemens en willen elke vorm van gezag ondermijnen.”

De meeste mensen hebben de ernst van de corona-crisis begrepen en houden zich aan de opgelegde maatregelen. “Niet zo een aantal jongeren in Okegem”, aldus Guy D’haeseleer. “Via ons ‘meldpunt criminaliteit’ kreeg Forza Ninove enkele foto’s doorgestuurd. Terwijl in heel Vlaanderen dagelijks mensen sterven, hokten ze al 14 dagen samen in dat bos met alle kwalijke gevolgen van dien op het vlak van de volksgezondheid en het besmettingsgevaar. De omwonenden is aangeraden om de politie te verwittigen. Het kamp is nu deels ontruimd, het afval is achtergelaten.”

Geen respect

Voor D'haeseleer is de maat vol. “Dit kamp is uiteraard geen alleenstaand geval. Op het Kerkplein in Ninove troepen elke avond allochtonen samen. Ze bespuwen de agenten en dagen hen uit; ze spelen een kat en muis spelletje met de ordediensten. Die jongeren hebben niet het minste respect voor de Ninoofse medemens en willen elke vorm van gezag ondermijnen.”

En dus eist Forza Ninove een keiharde aanpak door de burgemeester. “Het is zonneklaar dat elk weldenkend mens intussen weet waarom deze maatregelen worden genomen. Het stadsbestuur zit blijkbaar nog steeds in sensibileringsmodus. De ‘jongeren’, die nu wetens en willens alle regels aan hun laars lappen, zijn heus niet onder de indruk van de sensibiliseringsfilmpjes, die nu nog op de website van de stad verschijnen.”

Plaatsverbod

Forza Ninove roept het stadsbestuur ook op om te stoppen met het te hebben over ‘jongeren’. “Het overgrote deel van de overtreders zijn allochtonen, die lak hebben aan iedere vorm van gezag. We willen dat het stadsbestuur stopt met filmpjes te publiceren, maar daarentegen overschakelt naar nultolerantie. Het is tijd voor de harde aanpak. Enkel boetes en het instellen van een plaatsverbod zullen deze ‘jongeren’ treffen. Het is hoog tijd dat het gezag wordt hersteld in onze stad.”

Zie ook de reactie van burgemeester Tania De Jonge: “Wij pakken hardleerse jongeren aan door een heel strikt plaatsverbod”.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons