Ninove 06 Apr 2020 - 01u33
Clear Sky
17.02°C

Woonzorgcentra werken volgens strikte richtlijnen

19 maart 2020
Woonzorgcentra werken volgens strikte richtlijnen

NINOVE – Alle woonzorgcentra (WZC) zijn sinds 11 maart gesloten voor bezoekers. Dit heeft uiteraard een grote impact, zowel op de bewoners als op de medewerkers.

Elk WZC past de maatregelen toe onder begeleiding van een coördinerend en raadgevend arts. Elk personeelslid in de zorg doet al het mogelijke om het risico te beperken, dat het corona-virus in een WZC geraakt en om de bewoners op een correcte en aangename manier de zorg te geven.

Verplichte richtlijnen strikt toegepast

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stuurt dagelijks verplichtende richtlijnen naar alle WZC’s. Daar volgen de verantwoordelijken, samen met een team en onder begeleiding van de coördinerend en raadgevend arts (CRA), uur per uur de voorschriften van de hogere overheden op. Zij zorgen ervoor, dat die in de praktijk worden toegepast.

Elke CRA overlegt daarvoor met zijn collega’s, zodat elk WZC op dezelfde manier de maatregelen toepast. Het volgen van de richtlijnen van het Vlaams Agentschap is daarbij van het grootste belang: de strijd tegen het virus wordt immers niet enkel vandaag gevoerd, maar ook in de loop van de weken die nog zullen volgen.

Uiteraard kan een WZC niet garanderen, dat het virus nooit binnengeraakt. Maar door het strikt volgen van de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, leveren ze alle inspanningen om het risico tot het strikte minimum te beperken.

Enkele richtlijnen

 • Voor bezoekers
  - Algemeen toegangsverbod: enkel medewerkers en dienstverleners zijn toegelaten. Er bestaat slechts één uitzondering: bij bewoners die palliatieve zorgen krijgen is, onder strikte hygiënische voorwaarden, één bezoeker onder begeleiding van een personeelslid toegelaten.
  - Elk WZC onderhoudt zoveel mogelijk het contact tussen bewoners en bezoekers.
 • Voor medewerkers
  - Medewerkers moeten zich aan strikte maatregelen houden, zowel bij aanvang en einde van hun shift als gedurende de uren, die ze aanwezig zijn. Iedereen, die binnenkomt of buitengaat, moet bijvoorbeeld in het onthaal de handen ontsmetten, de lichaamstemperatuur nemen en registreren.
  - Bij elk contact met bewoners moeten zij een correcte hand-, hoest- en nieshygiëne toepassen. Ook daarvoor bepaalt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de voorwaarden.
  - Bij het minste vermoeden van ziekte, worden personeelsleden naar huis gestuurd en wordt de huisarts geconsulteerd om de nodige maatregelen te nemen.
 • Voor bewoners
  - De cafetaria is gesloten.
  - De dagzalen zijn heringericht om er voor te zorgen dat ook bewoners op een veilige afstand van elkaar zitten.
  - Er bestaan maatregelen voor bewoners, die terugkeren van het ziekenhuis. Deze zijn strenger voor bewoners die mogelijk een besmetting zouden opgelopen hebben.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons