Ninove 02 Apr 2020 - 14u45
Clear Sky
0.6°C

Parket zal vervolgen bij niet naleven van beperkende maatregelen

17 maart 2020
Parket zal vervolgen bij niet naleven van beperkende maatregelen

OOST-VLAANDEREN – In een persbericht laat het parket weten dat het mee zal toezien op de naleving van de beperkende maatregelen. Een niet-naleving kan immers verregaande en dramatische gevolgen hebben.

De strafrechtelijke aanpak is een aanvulling op de bestuurlijke aanpak. In volle corona-crisis worden burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. Voor veel handels- en horecazaken is het niet evident om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan.

Uitbaters van handels- en horecazaken, die weigeren de crisismaatregelen van de federale overheid op te volgen, riskeren naast bestuurlijke sancties, zoals een sluiting, ook strafrechtelijke sancties.

De strafrechtelijke beteugeling is voorbehouden voor diegenen, die door hun toedoen de volksgezondheid in gevaar blijven brengen, ondanks de waarschuwing door de politie en de eventuele bestuurlijke sancties.

Vervolgingsbeleid

Alle procureurs des konings hanteren eenzelfde vervolgingsbeleid.

 • Bij herhaalde of ernstige vastgestelde inbreuken zal er de lokale politie een proces-verbaal opstellen.
 • Ook diegenen, die het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties en een proces-verbaal.
 • De lokale politie zal de betrokkenen verhoren en elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit kan een voorstel tot minnelijk schikking zijn of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Het parket hoop dat het niet zo ver moet komen, maar zal optreden waar nodig en in het belang van de volksgezondheid.

De persmededeling is ondertekend door de procureurs des konings: Fiasse Vincent, Sabbe Johan, Rézette Marc, Tilgenkamp Andrea, De Keyzer Franky, Jodts Filiep, Van Wymersch Ine, Macq Vincent, Vits Patrick, Donnay Etienne, Guido Vermeiren, Jean-Marc Meilleur, Philippe Dulieu, Christian Henri.

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

 

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

- Voedingswinkel

- Dokter

- Apotheek

- Postkantoor

- Bankautomaat

- Benzinestation

- Hulp bieden aan kwetsbare personen

 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

- Krantenwinkels

- Kappers (1 klant per keer)

- Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons