Ninove 06 Apr 2020 - 21u04
Clear Sky
17.74°C

Gratis verkeerslessen uitgesteld

13 maart 2020
Gratis verkeerslessen uitgesteld

ROOSDAAL – De gratis verkeerslessen in Borchtlombeek zijn uitgesteld. Ze zullen wellicht plaatsvinden in de grote vakantie.

Ten gevolge van de maatregelen genomen door de Federale regering op 12/03/2020 is de gratis lessenreeks voor het behalen van een rijbewijs uitgesteld.

Deze was voorzien vanaf 3 tot 8 april 2020.

De zaal was nu volledig bezet en 185 leerlingen waren ingeschreven.

Politiecommissaris op rust Freddy Sonneville vraagt om hem geen mails te sturen. Hij zal iedereen persoonlijk verwittigen als de volgende lessenreeks plaatsvindt.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons