Ninove 03 Apr 2020 - 17u05
Few Clouds
6.28°C

Extra maatregelen – Ninove sluit (bijna) alle stadsgebouwen

13 maart 2020

NINOVE – De nationale veiligheidsraad heeft donderdagavond 12 maart een aantal drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft uiteraard ook impact op het lokale niveau. De maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart, vanaf middernacht, en lopen tot en met vrijdag 3 april.

 • Ninove sluit alle stadsgebouwen, enkel het stadhuis blijft fysiek toegankelijk. Je zal daar tijdelijk ook de loketdiensten van het Sociaal Huis en de sector grondgebiedszaken vinden.
  De openingsuren van de stadsdiensten wijzigen niet en alle diensten blijven telefonisch bereikbaar. De stad vraagt om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket (zie hieronder).
 • Ook de bib, cc de Plomblom, de buurhuizen, het zwembad en de academies blijven gesloten tot en met 3 april.
 • De dinsdagmarkt is eveneens tot die datum geannuleerd. Het Kevertreffen en het Primaveraweekend waren eerder al afgelast. De organisator kijkt of er een nieuwe datum kan gevonden worden.
 • De woonzorgcentra en het ontmoetingscentrum De Fontein houden tot het einde van de paasvakantie (tot en met 19 april) standaard de deuren gesloten voor externe bezoekers.
 • Het politiehuis blijft open en de reguliere politiewerking is gegarandeerd.

Scholen

 • In de Ninoofse scholen zijn de lessen opgeschort.
 • Er zal kinderopvang zijn, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid).
 • Kinderen voor wie geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terechtkunnen in de scholen.
 • Ouders ontvangen via de school meer info over de maatregelen die ze nemen voor de opvang.
 • Kinderopvang ’t Kadeeken blijft open tijdens de reguliere uren (dus naschoolse opvang). De opvang overdag gebeurt op school. Crèches blijven open.

Plechtigheden

 • Huwelijken zullen vanaf maandag 16 maart plaatsvinden in het stadhuis (Centrumlaan 100) en dus niet in het Oud Stadhuis. Enkel de naasten kunnen op het huwelijk aanwezig zijn.
 • Ook uitvaarten kunnen de volgende weken plaatshebben, maar in beperkte kring.

Handel en recreatie

Voor de handelszaken en recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) zijn specifieke maatregelen genomen. Al deze activiteiten zijn geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.
 • Winkels zijn open op weekdagen, maar sluiten in het weekend.
 • Voedingszaken en apotheken blijven open, ook in het weekend. Zij moeten wel de hygiënemaatregelen versterken op basis van de al geformuleerde aanbevelingen.
 • Thuisbezorging van voeding en drive-in zijn toegestaan.
 • De recyclageparken blijven open en de afvalinzameling gebeurt zoals gewoonlijk.

Openbaar vervoer en werk

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk. Telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar beperk je tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Alle overheden zijn er zich van bewust, dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, zeker voor bepaalde sectoren. Daarom werken de verschillende regeringen aan maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Tot slot een herinnering aan de basishygiënemaatregelen, die nog steeds gelden: de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog, dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

 

Info

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons