Ninove 02 Apr 2020 - 15u48
Clear Sky
0.6°C

Ninofmedia op spreekuur twee huisartsen op rust - Intro

21 maart 2020

NINOVE -  Op korte tijd gingen een aantal huisartsen in de regio op pensioen. We hadden met twee onder hen een boeiend gesprek: dokter Theo Gijssels en dokter Eric Beeckmans.

Uiteraard ging het over hun ervaringen van de afgelopen halve eeuw. Maar ook over hoe zij de huisartsenpraktijk zien evolueren.

Ter informatie: deze interviews namen we af in februari 2020, dus voor de 'corona-crisis'.

Vanaf zondag 22 maart op Ninofmedia.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons