Ninove 05 Apr 2020 - 01u02
Few Clouds
14.95°C

Stad neemt maatregelen en geeft aanbevelingen in verband met corona-virus

11 maart 2020
Stad neemt maatregelen en geeft aanbevelingen in verband met corona-virus

NINOVE – Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken.

Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kan je doen?

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem.
 • Kinderen zijn niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen, die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Aanbevelingen

Tot 31 maart gelden volgende aanbevelingen. Zodra er instructies komen van andere overheden worden deze richtlijnen aangepast.

 • Aanbevelingen voor scholen
  - Kinderen kunnen naar school (en academie) blijven gaan als ze niet ziek zijn.
  - Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
  - Uitstappen naar plaatsen, waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
  - Schooluitstappen van één dag kunnen plaatsvinden, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.
  - Ouders worden via de scholen en de academies op de hoogte gehouden van de maatregelen, die de scholen en de academies zelf nemen.
 • Aanbevelingen voor bedrijven
  - Beperk zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte.
  - Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
  - Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
  - Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
  - Hou afstand op de werkvloer.
  - Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breid eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
  - Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.
 • Aanbevelingen voor evenementen
  - De gouverneur van Oost-Vlaanderen besliste om evenementen, die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1.000 personen aanwezig zijn te verbieden. De stad vraagt evenwel ook aan organisatoren van indooractiviteiten, waar minder dan 1.000 aanwezigen worden verwacht, om het evenement eventueel uit te stellen. Indien dit niet lukt vraagt de stad om het ‘social distancing’ beleid toe te passen, d.w.z.  maatregelen te nemen om het contact tussen een (eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen te verminderen.
  - Er zijn geen verbodsbepalingen voor buitenevenementen, deze kunnen voorlopig gewoon plaats vinden.
  - De stad zal de adviezen van de hogere overheden opvolgen, blijft in contact met organisatoren en bekijkt evenement per evenement.
  - Organisatoren van alle evenementen (in- en outdoor) nemen sowieso de nodige hygiënemaatregelen (voldoende zeep, alcoholgel…) en hangen affiches uit met instructies. De affiches kunnen ze afhalen aan het onthaal van het stadhuis (Centrumlaan 100 Ninove), of downloaden op www.info-coronavirus.be.
  - Behoor je tot een risicogroep (zie hierboven)? Vermijd evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.
 • Woonzorgcentra en ontmoetingscentrum De Fontein
  - Alle Vlaamse woonzorgcentra zullen vanaf morgen tot het einde van de paasvakantie standaard de deuren sluiten voor externe bezoekers. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zijn er een aantal uitzonderingen. Externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers, die instaan voor essentiële taken, mogen wel nog binnen. In uitzonderlijke gevallen kunnen de directie en de coördinerend en raadgevende arts bijkomende uitzonderingen toestaan, voor bijvoorbeeld palliatieve patiënten.
  - Ook Ontmoetingscentrum De Fontein is vanaf morgen gesloten.
  - Binnen de woonzorgcentra zijn extra maatregelen genomen om de bewoners en personeel te beschermen. De mensen, die toch binnen mogen, zullen dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten volgen als het personeel.
Tips om jezelf en anderen te beschermen lees je op www.info-coronavirus.be - FB Volksgezondheid.
Heb je nog vragen? Surf naar www.info-coronavirus.be - gratis infonummer 0800-14 689.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons