Ninove 06 Apr 2020 - 01u09
Clear Sky
17.02°C

3 van de nieuwe patiënten met COVID-19 getest via OLV Aalst

05 maart 2020
3 van de nieuwe patiënten met COVID-19 getest via OLV Aalst

AALST – Het OLV Ziekenhuis bevestigt dat 3 van de nieuwe bevestigd-positieve patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis zijn getest.

Het labo van het OLV Aalst voerde de screening uit. Nadat de resultaten ervan positief bleken, zijn ook stalen gestuurd naar het UZ Leuven voor bevestiging.

Het betrof telkens patiënten met lichte symptomen. Daardoor konden ze na staalneming in thuisisolatie en was geen hospitalisatie vereist. De betrokken patiënten en hun huisartsen zijn meteen geïnformeerd, zodat een gepaste opvolging is verzekerd.
Dat is conform de geldende officiële richtlijnen.

Deze gevallen illustreren dat het stroomschema en de bijhorende procedures, die de overheid hiervoor voorschrijft, adequaat functioneren.

Het OLV Ziekenhuis erkent het belang om de situatie alert op te volgen, zonder evenwel onnodige paniek te creëren.
Daarom volgt het ziekenhuis de richtlijn van de overheid op om pas te communiceren over bevestigd-positieve patiënten, nadat de bevoegde overheid dit in haar dagelijks persbericht heeft gedaan. Op die manier wordt een foutieve inschatting over de draagwijdte van de situatie maximaal ingeperkt.

Info: coronavirus.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons