Ninove 06 Apr 2020 - 20u23
Clear Sky
17.74°C

Hartklep plaatsen via okselslagader onder lokale verdoving is Belgische primeur voor ASZ Aalst

05 maart 2020
Hartklep plaatsen via okselslagader onder lokale verdoving is Belgische primeur voor ASZ Aalst Dr. Buysschaert (cardioloog) en dr. Rosseel (medisch diensthoofd Cardiologie)

AALST – De dienst Cardiologie van het ASZ slaagde er vorige week in om bij een 82-jarige patiënt een nieuwe hartklep te plaatsen via de linker oksel en onder lokale verdoving. Daardoor was geen openhartchirurgie nodig. Die ingreep duurt aanzienlijk korter en heeft minder complicaties tot gevolg.

Een vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose) komt door de veroudering van de bevolking steeds vaker voor. Het bloed uit de linkerkamer stroomt dan moeilijk naar de hoofdslagader. Veel voorkomende klachten bij deze aandoening zijn: kortademigheid, flauwvallen, druk op de borst; het kan uiteindelijk zelfs dodelijk zijn.

Het vervangen van een vernauwde aortaklep door een kunstklep is een van de meest voorkomende hartchirurgische ingrepen; tot voor kort in de meeste gevallen via een openhartoperatie. Steeds vaker gebeurt dit nu door de huid heen (percutaan) via de lies. Dat is een minder belastende ingreep. De nieuwe hartklep wordt via de lies in het lichaam geschoven door middel van een klein plastic buisje (katheder). Die ingreep heet TAVI (Transcatheter Aortaklep Implantatie). In de meeste centra gebeurt dit onder algemene verdoving.

Primeur

Bij sommige patiënten kan men de slagaders in de benen en de buik niet gebruiken als toegangsweg. In dit geval zoekt de arts een toegang via de halsslagader, de aorta of de slagader onder het sleutelbeen. In het ASZ Aalst gebeuren die TAVI-procedures onder lokale of lichte verdoving. 

Vorige week had daar een dergelijke ingreep plaats via de linker okselslagader en onder lokale verdoving. “Dit is een vrij unieke toegangsweg, die in België tot op heden zelden is gebruikt, gezien de technische complexiteit”, legt dr. Rosseel uit. Hij is medisch diensthoofd cardiologie. “Door via de lies of de oksel te opereren, komt er geen openhartchirurgie aan te pas. Op zich is dat het grootste voordeel. Deze kleine ingreep is veel makkelijker te doorstaan dan een zware openhartoperatie. Het betrof een 82-jarige patiënt. De procedure verliep vlot en zonder complicaties. De patiënt kon al na twee dagen het ziekenhuis verlaten.”

De dienst cardiologie/cardiochirurgie van het ASZ specialiseert zich in deze behandelingstechniek. Ze zijn in België ruim 10 jaar geleden als een van de eerste centra gestart en hebben inmiddels meer dan 500 patiënten percutaan behandeld met deze techniek.

Info: ASZ Aalst.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons