Ninove 08 Apr 2020 - 08u28
Overcast Clouds
12.03°C

Stad voert preventiebeleid voor lichamelijke en geestelijke gezondheid

24 februari 2020
Stad voert preventiebeleid voor lichamelijke en geestelijke gezondheid

NINOVE – De gemeenteraad keurde op 20 februari de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst goed met Logo Dender rond het project ‘Ninove Gezonde Gemeente’. Logo Dender helpt, adviseert en ondersteunt de stad bij het ontwikkelen van een lokaal en integraal gezondheidsbeleid.

De afgelopen jaren was er al een samenwerking met Logo Dender op verschillende domeinen: screening op borstkanker en dikke darmkanker, Kom op tegen Kanker, promotie van bloed geven, tournée minérale, tabakstop, dementie, geestelijke gezondheid, Fit in je hoofd,  Gezond (T)huis.

Deze hernieuwing is een logische stap in de ververzetting van dit beleid. Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen): ”Het is onze taak om te werken aan een goed en uitgebalanceerd gezondheidsbeleid. We hebben oog voor de fysieke gezondheid van onze burgers. Maar we hebben ook aandacht en willen maatregelen uitwerken voor de problematiek van het groeiend tekort aan huisartsen. Daarnaast leggen we de klemtoon op de geestelijke gezondheid. Een op vier mensen heeft vroeg of laat te kampen met psychische problemen. Het is uitermate belangrijk om preventief en curatief zoveel mogelijk drempels weg te werken in de geestelijke gezondheidszorg.”

Actieplan 2020 - 2025

Een stuurgroep Gezonde Gemeente, waarin mensen met expertise op verschillende beleidsdomeinen zitten, brengt de beginsituatie in kaart. Die bepaalt de prioriteiten en doelstellingen, maakt een jaaractieplan op en zorgt voor de uitvoering van de acties.

In 2020 komt een stappenplan ‘Ninove Warme Stad’. Daarin is aandacht voor de geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. In oktober is er de 10-daagse rond geestelijke gezondheid. Maar zijn andere initiatieven: het charter ‘DrinKraantjeswater’, de week van de valpreventie, acties voor een gezonde publieke ruimte, een warmteactieplan, kankerpreventie...

Info: Logo Dender.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons