Ninove 08 Apr 2020 - 08u22
Overcast Clouds
12.03°C

Provincie ondersteunt erkende dierenasielen en opvangcentra

24 februari 2020
Provincie ondersteunt erkende dierenasielen en opvangcentra

OOST-VLAANDEREN — Het provinciebestuur heeft een nieuw subsidiereglement voor erkende dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren.

Gedeputeerde Leentje Grillaert (Landbouw en Platteland): “Deze subsidie wil het dierenwelzijnsbeleid in Oost-Vlaanderen ondersteunen. Elk erkend dierenasiel of erkend opvangcentrum voor wilde dieren, gelegen in Oost-Vlaanderen, kan jaarlijks één subsidieaanvraag indienen. Die subsidie bedraagt maximaal € 3 000 per aanvrager per jaar.”

De dierenasielen moeten erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving (Vlaamse Overheid). De opvangcentra moeten erkend zijn door het Agentschap Natuur en Bos.

Info: Subsidieaanvragen vóór 1 juli.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons