Ninove 29 Mar 2020 - 03u15
Clear Sky
12.57°C

SAU Dender: het bijzonder bijstandsteam van de politiekorpsen Aalst, Dendermonde en Ninove

21 februari 2020
SAU Dender: het bijzonder bijstandsteam van de politiekorpsen Aalst, Dendermonde en Ninove

NINOVE – De lokale politie van Ninove heeft met de zones Aalst en Dendermonde een bijzonder bijstandsteam opgericht: SAU (Special Assistant Unit) Dender. De eerste twee medewerkers van de Ninoofse politiezone slaagden vorig jaar voor de selectieproeven en vangen hun opleiding aan in maart.

Voor bijzondere bijstand kon de politiezone in het verleden een beroep doen op de speciale eenheden van de federale politie. Door de opgelegde besparingen op federaal niveau en de gestegen werklast in terrorismedossiers is hun inzetbaarheid voor de lokale politie sterk beperkt. Een aantal grote politiezones hebben zelf een bijzonder bijstandsteam gerealiseerd. In onze regio beschikt enkel Aalst over een dergelijke eenheid.

Daarom is SAU Dender opgericht: een samenwerking tussen de politiezones Aalst, Dendermonde en Ninove.

Ondersteuning

De inzet van SAU Dender, ter ondersteuning van de deelnemende politiezones, gebeurt in het bijzonder voor:

  • de algemene dreiging in België volgens de richtlijnen van het OCAD (het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse),
  • de algemene veiligheid op bepaalde evenementen,
  • bijzondere bijstand aan de recherchediensten bij versterkte huiszoekingen,
  • het ophalen/overbrengen van (vlucht)gevaarlijke gevangenen (categorie 2),
  • maatregelen ter voorbereiding van de tussenkomst van de speciale eenheden van de federale politie tegen gewapende personen (al of niet met gegijzelden),
  • snelle responsteams bij fenomeengerichte werking,
  • specifieke fenomeenbestrijding (jeugdbendes, diefstallen met geweld…),
  • bijstand bij specifieke risico’s (bijstand sociale dienst…).

Door eenvormigheid in opleiding, training en materiaal en de ondersteuning tussen de deelnemende politiezones, zal SAU Dender op een professionele en veilige manier risicovolle operaties en tussenkomsten kunnen afhandelen en instaan voor een verhoogd veiligheidsniveau.

De eerste twee medewerkers van de politiezone Ninove slaagden vorig jaar voor de selectieproeven, na een intensieve voorbereiding. Zij starten hun opleiding in maart. Een nieuwe lichting medewerkers bereidt zich voor op de volgende selectieprocedure, die waarschijnlijk in het najaar 2020 zal plaatsvinden.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons