Ninove 05 Apr 2020 - 01u23
Few Clouds
14.95°C

Stadsbestuur voorziet € 364.053 aan subsidies

21 februari 2020
Stadsbestuur voorziet € 364.053 aan subsidies

NINOVE – De gemeenteraad kreeg de lijst van nominatieve subsidies voor 2020 voorgelegd. In totaal gaat dit jaar voor € 364.053 naar 56 verenigingen. 8 onder hen krijgen daarvan ruim 80 %. Al is dit niet het hele plaatje.

Het schepencollege mag in de loop van 2020 deze subsidies uitbetalen. De meerderheid ging daarmee akkoord op 20 februari. Het gaat om subsidies aan verenigingen/organisaties in de sociale en culturele sector. Niet aan sportverengingen, die een aparte subsidie krijgen bij de nieuwbouw of renovatie van de sportinfrastructuur.

Moestuin en restaurant

Voor sommige verenigingen uit de lijst komen daar eventueel nog andere financiële tussenkomsten bij.

Zo keurde de OCMW-raad op 30 januari bijvoorbeeld de verlenging goed van twee projecten van Teledienst: € 10.000 voor de sociale moestuin en € 7.500 (eventueel te verhogen tot € 10.000) voor het sociaal restaurant. Die staan los van de lijst (zie bijlage).

Schepen Veerle Cosyns (Samen) gelooft sterk in de sociale moestuin. “Enerzijds zijn we er dankzij de sociale moestuin vorig jaar in geslaagd een aantal mensen te laten doorstromen naar echte tewerkstelling. Anderzijds kunnen we aan mensen met (soms tijdelijk) zeer beperkte mogelijkheden een zinvolle activiteit onder professionele begeleiding aanbieden.

Het sociaal restaurant aan de Oude Kaai, staat open voor iedereen maar geeft aan mensen in armoede op dinsdag, woensdag en donderdag een gezonde warme maaltijd tegen een sterk verlaagd tarief. “Via het sociaal restaurant zetten we niet alleen in op betaalbare, gezonde voeding voor mensen in armoede, we werken ook aan activering en sociaal contact. Iemand met een tijdelijke tewerkstelling en een tiental vrijwilligers staan de kok bij.”

De schepen wil met de vzw Teledienst uitkijken naar andere subsidiemogelijkheden.

Carnaval

Een ander voorbeeld: de vzw Karnavalraad kreeg op 30 januari terug de toestemming om een vergoeding te vragen aan ambulante handelaars (eetkramen, venters en fotografen), die aan zaal Cloë, langs de reiswegen, de Koepoortstraat en de Langemuntstraat staan.

De vzw Karnavalraad stort uit die inkomsten een minimum van € 1.500 aan de stedelijke feestcommissie. Dit bedrag komt bij  het prijzengeld voor carnaval 2020.

Schepen van evenementen Marc Torrekens (Open VLD) gaf een overzicht van de bedragen, die de Karnavalraad tussen 2014 en 2019 doorstortte. Ze schommelen tussen de € 5.250 en de € 5850; alleen voor 2019 lag dat lager omwille van het stormweer: € 4.150.

Info: zie lijst nominatieve lijst van subsidies in bijlage.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons