Ninove 31 Mar 2020 - 01u23
Few Clouds
8.19°C

Nieuwbouwplannen voor café-zaal Vooruit in Geraardsbergsestraat

12 februari 2020
Nieuwbouwplannen voor café-zaal Vooruit in Geraardsbergsestraat

NINOVE – De cvba Vooruit-Ninove heeft plannen met het café en de zaal in de Geraardsbergsestraat. Wellicht komt op de huidige site (sociale) woningbouw met achteraan een zaal.

De cöoperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) Vooruit-Ninove beheert het café en de zaal.

Gedelegeerd bestuurder Lieven Meert: “De beide gedeelten zijn verouderd en ze vergen serieuze investeringen. Daarom dachten wij of het niet beter zou zijn om daar een nieuw project te realiseren. De zaal zouden wij behouden voor vergaderingen en dergelijke. We hebben die optie al besproken met de leden, die ons een mandaat gaven om die piste verder te onderzoeken.”

De zaal blijft dus behouden en dus ook de sociale functie ervan. Het café aan de straatkant zou verdwijnen. “De gevel is weliswaar niet geklasseerd, maar is waardevol en heeft zeker een emotionele waarde. Daarmee moeten we rekening houden en dus zoeken naar wat structureel mogelijk is. Wellicht komen op die plaats woningen, liefst in samenwerking met een sociaal verhuurkantoor. Het is wel een grote operatie, die onze vermogens te boven gaat. Dus zoeken we externe partners met expertise op dat vlak. Tegen het einde van dit jaar moet daarover meer klaarheid zijn.”

De cvba Vooruit-Ninove boekte in 2018 een verlies van € 24.176, beschikte over een kapitaal van € 124.059, een eigen vermogen van € 95.309 en een brutomarge van € 9.304. Op 21 maart 2019 bestond de raad van bestuur uit: Erwin Schoup (gedelegeerd bestuurder en voorzitter), Lieven Meert (gedelegeerd bestuurder), Katie Coppens (toeziend vennoot) en de bestuursleden Jacques Timmermans, Stijn Vermassen en Franky Georges Beeckmans.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons