Ninove 02 Apr 2020 - 00u35
Clear Sky
7.73°C

Nieuwe zomer- en wintereiken en haagbeuken langs Elisabethlaan

11 februari 2020
Nieuwe zomer- en wintereiken en haagbeuken langs Elisabethlaan

NINOVE – Een firma plant in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 13 bomen langs de Elisabethlaan (N8). Deze vervangen de exemplaren, die in november van vorig jaar zijn gerooid.

Het AWV liet bomen langs de Elisabethlaan (N8) vellen. De beuken hadden de grote droogte van de afgelopen zomers niet overleefd. Dode bomen laten staan, betekent een gevaar voor de weggebruikers. En dus gingen ze tegen de vlakte.

Maandag 10 februari is een firma begonnen met het aanplanten van 13 nieuwe bomen.

Het gaat om streekeigen soorten: zomereik (quercus robur), wintereik (quercus petraea) en haagbeuk (carpinus betulus).

Er is bewust gekozen voor een grotere plantmaat (iets oudere bomen). Hierdoor hebben ze meer kans op een goede doorstart. 

Het wortelgestel van deze bomen geeft ook minder problemen voor beschadiging van het naastliggend fietspad.

Aankoop en planten kost € 250 per boom.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons