Ninove 02 Apr 2020 - 19u19
Broken Clouds
10.09°C

Wat doe je als je een spuit of een naald vindt?

23 januari 2020

NINOVE – De bovenstaande vraag is pertinent. Daarop kregen de Ninoofse zwerfvuiljagers een antwoord tijdens een infosessie door Koen De Decker, Oost-Vlaams coördinator van het project ‘Gezondheidspromotie bij injecterend gebruik’.

Niet dat de Ninoofse zwerfvuiljagers dagelijks weggeworpen spuiten of naalden vinden, maar het gebeurt af en toe wel, aldus Kris De Wit. “En wat doe je in een dergelijk geval? Laat je ze liggen, dan kan iemand anders zich verwonden. Neem je ze mee, dan moet je ze ergens veilig kunnen deponeren.”

Een terechte opmerking, vond burgemeester Tania De Jonge, die een groot respect heeft voor de belangeloze inzet van de zwerfvuiljagers. Daarom nodigde de stadsdienst integrale veiligheid Koen De Decker uit. Hij coördineert in Oost-Vlaanderen het project ‘Gezondheidspromotie bij injecterend gebruik’. De geschikte man om de 19 aanwezige zwerfvuiljagers wegwijs te maken met vooral praktische tips.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons