Ninove 04 Apr 2020 - 20u07
Few Clouds
14.95°C

Is Ninove klaar voor een veranderend klimaat?

16 januari 2020

NINOVE — Hoe kan Ninove zich voorbereiden op een toekomst met klimaatverandering? Een poging tot antwoord kregen een zeventigtal geïnteresseerde Ninovieters tijdens het slotmoment van het Europees project FRAMES, woensdag 15 januari in De Kuip.

Ninove en de Denderstreek zijn gevoelig voor overstromingen. Tegelijk waren de afgelopen drie zomers zeer droog. Hoe kunnen steden en buurten zich hierop voorbereiden? Binnen het Europese project FRAMES is dit onderzocht en uitgetest in Ninove en Geraardsbergen.

Dit project van de provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent focuste op de zone van Ninove-Zuid: van de atletiekpiste tot aan de Burchtdam. De stad Ninove, Aquafin, De Vlaamse Waterweg, Ninove Welzijn en anderen betrokkenen gingen na welke maatregelen die wijk beter beschermen tegen overstromingen, droogte en hitte. Bovendien is gezocht naar initiatieven, die ook andere troeven boden, bv. op het vlak van woonontwikkeling, mobiliteit, aangename straten, pleinen en parken.

Verschillende stadsdiensten werkten mee om de wensen van de inwoners van Ninove zo goed mogelijk te laten terugkomen in de ontwerpen. De uiteindelijke ontwerpen bieden:

  • de inwoners een koele rust- en speelzone in het midden van de stad, in de groenzone van de Burchtdam;
  • ruimte voor water in de Pollarewijk, gecombineerd met een fraai straatbeeld;
  • een veilige fietsroute naar het centrum.

Op het slotmoment kregen de Ninovieters die plannen voorgesteld. Tijdens een panelgesprek belichtten verschillende betrokkenen hun aandeel in een klimaatadaptief Ninove-Zuid: Marleen Gruwez (Vlaamse Waterweg), Kristof Dehandschutter (Gecoro), Ward Verbakel (ontwerpteam PlusOffice Architects) en schepen van milieu, klimaat en openbare werken Wouter Vande Winkel.

Aan hem vroegen we om de concrete plannen en stappen op korte en lange termijn voor Ninove-Zuid toe te lichten. Hannelore  Mees (projectcoördinator FRAMES Oost-Vlaanderen) gaf schetste ons de grote lijnen van dit project.

Info: FRAMES.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons