Ninove 02 Apr 2020 - 15u00
Clear Sky
0.6°C

Nieuw politiereglement van kracht

02 januari 2020
Nieuw politiereglement van kracht

NINOVE – De nieuwste versie van het politiereglement geldt vanaf 1 januari 2020. Het is meer eenvormig gemaakt en duidelijker leesbaar. De gemeenteraad keurde dit op 21 november 2019 goed.

Gemeentebesturen moeten waken over de openbare orde en de veiligheid van hun inwoners. Dat betekent concreet: de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen. Toezicht daarop gebeurt door middel van een politiereglement.

De bestaande reglementen zijn verwerkt tot 18 hoofdstukken. Het brengt o.a. het vroegere politiereglement, het GAS-reglement en andere stedelijke reglementen (o.a. nieuwe reglementen voor markten en evenementen) in één document onder. Het is geactualiseerd en gemoderniseerd waar nodig.

Op die manier is het nieuwe politiereglement aangepast aan de maatschappelijke evolutie.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons