Ninove 05 Apr 2020 - 01u00
Few Clouds
14.95°C

Vlaamse regering geeft extra ondersteuning voor lokaal woonbeleid

19 december 2019
Vlaamse regering geeft extra ondersteuning voor lokaal woonbeleid

NINOVE – Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van wonen, maakt € 648.954 vrij om het lokaal woonbeleid in Ninove, Denderleeuw en Haaltert te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken.

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Ninove, Denderleeuw en Haaltert de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod. Verder moeten ze ook werk maken van de kwaliteit van het woningpatrimonium. Ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

Karolien De Roose (N-VA Ninove): "Dankzij de Vlaamse regering en Matthias Diependaele komen opnieuw extra middelen toe aan Ninove. We zullen vanuit de gemeenteraad de goede besteding van deze middelen opvolgen. Deze extra ondersteuning om samen te werken met Denderleeuw en Haaltert zal meehelpen voor een kwaliteitsvol huisvestingsbeleid".

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons