Ninove 02 Apr 2020 - 15u57
Clear Sky
0.6°C

‘Het zit in ons hoofd’

04 december 2019
‘Het zit in ons hoofd’

NINOVE – Rotary Ninove-Dendervallei steunde Rode Neuzen Dag met een tentoonstelling en een veiling. Deze bracht € 3.000 op.

Onder het thema ‘Het zit in ons hoofd’ is de serviceclub de artistieke toer opgegaan. Voorzitter Claude Dendauw: “Met verschillende leden van de club staken we de koppen bij elkaar en lieten we onze creativiteit de vrije loop. Het resultaat was te zien op een tentoonstelling in het Oud-Stadhuis. We toonden er een twintigtal bewerkte hoofden uit diverse materialen, die afgewerkt zijn met een dun laagje brons.”

Deze hoofden zijn op het einde van de tentoonstelling geveild. De opbrengst van € 3.000 is integraal gegaan naar Rode Neuzen Dag 2019.

De Koning Boudewijnstichting (KBS), een onafhankelijke instelling van openbaar nut, beheert het Rode Neuzen Fonds. Zij zorgt ervoor dat het geld opnieuw terechtkomt bij scholen en organisaties, die het zullen investeren in mentaal welzijn van jongeren.

“Rotary Ninove-Dendervallei wil op deze creatieve manier haar steentje bijdragen om ook de kwetsbare jongeren in onze maatschappij te steunen”, aldus nog een trotse voorzitter.

Info: Rotary Ninove-DendervalleiRode Neuzen Dag.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons