Ninove 30 Mar 2020 - 12u05
Clear Sky
1.84°C

Procedure gestart voor project windenergie Ninove-Zuid

19 november 2019
Procedure gestart voor project windenergie Ninove-Zuid

NINOVE – Projectontwikkelaars kunnen tot eind januari 2020 voorstellen indienen om op stads- en OCMW-grond windturbines te bouwen. De voordelen van dit project moeten terugvloeien naar Ninove en haar bewoners.

De stad besliste in mei 2019 om, samen met de provincie Oost-Vlaanderen, haar eigen gronden en deze van het OCMW ter beschikking te stellen van energieproducenten. De exacte locaties hangen af van de voorstellen, die de stad zal ontvangen. De projectontwikkelaars zullen moeten rekening houden met de wettelijke bepalingen inzake geluid en slagschaduw. Het zou wellicht gaan om percelen in de deelgemeenten Denderwindeke, Lieferinge en Pollare, dus ten zuiden van de Dender.

De stad wil dat de winst en de meerwaarde van de turbines maximaal terugvloeien naar Ninove en haar inwoners. Door zelf initiatief te nemen, kan ze een aantal voorwaarden opleggen aan de energieproducenten, die de windmolens beheren. De stad kan de projecten beoordelen op bv. optimale inplanting, communicatie, participatie en de meerwaarden voor de stad en haar inwoners in functie van de klimaatdoelstellingen.

Meerwaarde

De winst van de turbines moet maximaal terugvloeien naar Ninove en haar inwoners. Een aantal mogelijkheden.

  • Je kunt mee investeren in de windmolens.
  • Woon je in de directe omgeving van een windmolen, dan krijgt jouw buurt jaarlijks € 5.000 voor lokale projecten.
  • De producenten kunnen bijvoorbeeld ook gratis zonnepanelen op stadsgebouwen installeren, daken isoleren in sociale woningen, een elektrisch busje voorzien om de stadsrandparkings te ontsluiten.
  • De stad krijgt van de energieproducent elk jaar € 25.000 per windmolen.

De procedure om in te schrijven is ondertussen opgestart. Projectontwikkelaars kunnen tot eind januari 2020 voorstellen indienen, die een jury grondig zal evalueren. Die jury zal samengesteld zijn uit afgevaardigden van de gemeenteraad, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de administratie en externe experts.

Die bestuderen de diverse voorstellen en bepalen wie het project uiteindelijk mag uitvoeren.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons