Ninove 03 Apr 2020 - 16u01
Few Clouds
6.28°C

Energieproducent onderzoekt bouw windturbines in Diepe Straten

09 november 2019
Energieproducent onderzoekt bouw windturbines in Diepe Straten Foto: Elicio.

HAALTERT/NINOVE – Energieproducent Elicio heeft plannen voor de bouw van een aantal windturbines: 3 of 5 of 8. Het gemeentebestuur van Haaltert adviseert 3 turbines in de Diepe Straten op grondgebied Ninove. Daar is de ‘VZW Red de Diepe Straten’ niet voor te vinden.

Op Atom TV gaf burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) uitleg over de plannen. “Ninove heeft ons in het kader van een MER (nvdr. milieu-effectenrapport) om een advies gevraagd. Er zijn drie opties: 8 windmolens, waarvan 2 op grondgebied Haaltert, 5 maar hogere windturbines en tenslotte 3 van ongeveer 250 m hoogte. In dat laatste geval staat geen enkele op Haalterts grondgebied.”

Haar gemeentebestuur gaat voor die laatste optie. “Dan liggen ze verder verwijderd van het woongebied en hebben ze een beperkte impact op de Diepe Straten. We vragen ook om de zichtbaarheid vanuit Denderhoutem, Herlinckhove, Lebeke en Terlicht zoveel mogelijk te beperken.”

Bijkomend vraagt Haaltert of de omwonenden van deze windturbines onder gunstiger voorwaarden kunnen instappen in de coöperatie om aandelen te verwerven, zodat de lusten en de lasten wat gelijker zijn verdeeld.

Diepe Straten

De vzw ‘Red de Diepe Straten’ ziet die inplanting niet zitten. “In 2010 heeft de stad Ninove negatief advies uitgebracht over een aanvraag van Electrawinds voor het plaatsen van windmolens op dezelfde plaats” , lees je op hun website. “We rekenen erop dat de stad bij dit standpunt blijft.”

De vzw roept Ninove en Haaltert op om samen een beleid te voeren over de inplanting van windmolens op het grensgebied Haaltert-Ninove, los van de gemeente- en stadsgrenzen. “Er staan windmolens langs de Expresweg Aalst-Ninove N45, op grondgebied Haaltert; ondertussen een vertrouwd beeld voor de bewoners van Ninove en Denderhoutem. In het MER van de afbakening Klein Stedelijk Gebied Ninove zeggen de experts zeer duidelijk dat dit een ideale plaats was/is voor het plaatsen van windmolens en dat de Diepe Straten en de open kouter hierbij te ontzien zijn. Wij suggereren dan ook dat beleidsmakers duidelijke keuzes maken en ook continuïteit in dit beleid bewaken.”

Ninove

Dit project heeft niets vandoen met de intenties van Ninove om op eigen stads- en/of OCMW-grond windturbines te laten bouwen. Milieuschepen Wouter Vande Winkel (Samen): “We waren op de hoogte van het feit dat een ontwikkelaar in windenergie bezig was aan een project, maar wisten nog niet dat hij volledig rond was. Dat is nu wel het geval blijkbaar en ik vermoed dat de vergunningsaanvraag binnenkort bij ons ter advies binnenkomt.”

Het is zijn collega Katie Coppens (Samen) die als schepen van ruimtelijke ordening dit dossier zal behandelen.

Uiteindelijk zal de provincie Oost-Vlaanderen de knoop doorhakken.

Info: ElicioRed De Diepe Straten

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons