Ninove 06 Apr 2020 - 20u25
Clear Sky
17.74°C

Ninoofse zwerfvuiljagers vrezen tsunami aan sluikstorten

27 oktober 2019
Ninoofse zwerfvuiljagers vrezen tsunami aan sluikstorten

NINOVE – In een brief aan het schepencollege maken de Ninoofse zwerfvuiljagers hun standpunt over in verband met de mogelijke vervanging vanaf 2021 van de gele restafvalzak door plastic containers. Zij vrezen voor een asociaal beleid en een significante toename van het sluikstorten.

De basisfilosofie zit anders helemaal goed, want komt tegemoet aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. “Maar dan moeten alle Ninovieters achter dit principe staan”, aldus Kris De Wit van de Ninoofse zwerfvuiljagers. Hij ziet een aantal redenen waarom dit niet zo zal zijn.

“Ieder gezin of alleenstaande zal vooraf een bepaald bedrag op de rekening van ILvA moeten storten; pas daarna worden de containers leeggemaakt. Maar niet iedereen is in staat om vooraf dat bedrag te betalen. Wat als je al eens vergeet het saldo na te kijken? Wat met de vele (bejaarde) inwoners die niet mee zijn met de digitale evolutie en nauwelijks weten hoe ze hun saldo digitaal moeten beheren? Wat met de vele anderstaligen/migranten/asielzoekers/Oost-Europese bouwvakkers? Die weten vaak nu al niet wanneer/welke fractie buiten te zetten.”

En dus pleit hij voor een systeem zoals met de inning van water, elektriciteit, gas… via een overschrijving in de brievenbus. “Dit lijkt ons veel socialer én alle afvalbakken worden leeggemaakt.”

Sluikstorten

Anders vrezen de zwerfvuiljagers voor een tsunami aan sluikstorten. “De stad zet enerzijds alles op alles om sluikstorters te betrappen en anderzijds gaat ze nu door het gelobby van ILvA instappen in een systeem, dat het sluikstorten zal doen toenemen. Ik heb nochtans de indruk dat wij in Ninove stilaan de oorlog tegen de sluikstorters aan het winnen zijn. Gaat men dit alles nu op losse schroeven zetten? Onze 139 Ninoofse zwerfvuiljagers kunnen er ook de brui aan geven als ze merken dat al hun vrijwillige inspanningen van de afgelopen twee jaar voor niets zijn geweest. Als de containers er toch komen, moet ILvA - net zoals IVAGO in Gent - alle kosten en werk op zich nemen om sluikstorters te betrappen en te beboeten, de openbare vuilbakken leeg te maken enz. Anders zijn de lusten voor ILvA en de lasten voor de stad Ninove en haar inwoners.”

Een vergelijking met Oosterzele, waar het containersysteem al bestaat, snijdt volgens Kris De Wit geen hout. “Oosterzele is een landelijke gemeente zonder hoogbouwappartementen. Ninove bestaat uit een aantal landelijke gemeenten en een dichtbevolkt centrum. De sociale mix is hier ook helemaal anders. Oosterzele beschikt niet over zwerfvuilvrijwilligers, die alle sluikstorten opsporen, optellen en in kaart brengen. Ik betwijfel dus of Oosterzele wel cijfers heeft van de hoeveelheid sluikstorten voor en na de invoering van de container.”

Gebruiksgemak

En dan is er nog het gebruiksgemak. “Nu zet je de gele zak aan de deur, hij wordt opgehaald en klaar is Kees! Dat gebruiksgemak is met containers ver zoek. Woon je in een rijhuis, dan moet je met de afvalbak vaak de hele woning door. Je kunt deze ook niet afsluiten met een slot, wat het ‘containersurfen’ bevordert. De bakken zullen bij werkende mensen vaak tot ‘s avonds laat op het voetpad blijven staan. Wat zal dit geven in onze oude arbeiderswijken, waar amper een volwaardig voetpad ligt? De wijze waarop de ILvA-ophalers nu omgaan met de GFT-containers en lege glasbakken belooft niet veel goeds.”

In het centrum zullen volgens hem de lege en volle containers het zicht op de winkels belemmeren. “De meestal bejaarde bewoners van de appartementen in het centrum moeten bovendien nog een geschikte plaats vinden om hun container op te bergen en krijgen er dus heel wat gedoe en gezeul bij. De openbare vuilbakken in het centrum steken nu al dagelijks vol met hun keukenafvalzakjes.”

Hij concludeert: “De mens zoekt in alles de gemakkelijkste weg en voor de ophaling van de restfractie is de container dat helemaal niet. Het afvalbeleid van een stad moet een sociaal beleid te zijn, waarbij iedereen mee is.”

 

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons