Ninove 05 Apr 2020 - 01u33
Few Clouds
14.95°C

ILvA pakt wildgroei textielcontainers aan via concessie

24 oktober 2019
ILvA pakt wildgroei textielcontainers aan via concessie

REGIO – De steden en gemeenten in het werkingsgebied van de Intercommunale Land van Aalst (ILvA) willen de wildgroei van kledingcontainers in het straatbeeld een halt toeroepen. Tegelijk wensen ze de sociale tewerkstelling te ondersteunen en het hergebruik aan te moedigen. Daarom vroeggen ze aan ILvA een oplossing rond de organisatie van de textielinzameling op het openbaar terrein en de 15 recyclageparken.

Textielcontainers zijn in sommige gevallen niet reglementair geplaatst en leiden vaak tot sluikstorten. Er is soms onduidelijkheid over de bestemming van het ingezamelde textiel en de inzamelende instanties. En dus wilden de steden en gemeenten in het ILvA-werkingsgebied die problematiek aanpakken.

Een eerste stap was het opstellen van een lijst met mogelijke locaties voor die textielcontainers op het openbaar domein. Tegelijk moesten ze een juridisch kader scheppen via het Algemeen Politiereglement (GAS).

Concessie

Op 22 oktober 2019 keurde de Raad van Bestuur van ILvA de opdrachtdocumenten voor een concessie goed. Deze start op 1 maart 2020 en loopt over 5 jaar. De gunning van de concessie is voorzien voor februari 2020.

In het volledige ILvA-werkingsgebied komen 350 textielcontainers op erkende locaties. 189 containers (55 %) zijn gespreid over het volledige werkingsgebied. De overige 161 zijn regionaal verdeeld en voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers, die de maatschappelijke en professionele integratie beogen van personen met een handicap of kansarmen. Op die manier ondersteunt ILvA ook de sociale tewerkstelling. De partij, die de concessie krijgt, mag bovendien tot 4 keer per jaar een huis-aan-huis-inzameling organiseren.

Globaal is er aandacht voor een duurzame aanpak en een efficiënte planning. Het bestek bevat stimulansen en verplichtingen voor een goede klantenservice, een efficiënte planning  en het vermijden van zwerfvuil rond textielcontainers.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons